Kapelusze myślowe de Bono to narzędzie służące do poprawy procesów myślowych poprzez systematyzowanie sposobu, w jaki podejmujemy decyzje i rozwiązujemy problemy. Kapelusze myślowe Edwarda de Bono mają określoną rolę i umożliwiają podejście do problemu z innej perspektywy. Używanie kapeluszy pozwala na efektywniejsze i kreatywniejsze podejście do spraw. Edward de Bono jest twórcą koncepcji myślenia lateralnego. Chodzi w nim o myślenie w taki sposób, aby myślący mógł korzystać tylko z jednego trybu myślenia, zamiast próbować robić wszystko jednocześnie.

Zaproponowane przez Edwarda de Bono, kapelusze myślowe to sześć kolorowych “kapeluszy”, które reprezentują różne podejścia i perspektywy na dany problem:

 • Biały kapelusz: kapelusz faktów i informacji. Koncentruje się na poszukiwaniu faktów i informacji związanych z problemem, bez oceniania ich lub wyciągania wniosków.
 • Czerwony kapelusz: kapelusz emocji i intuicji. Koncentruje się na emocjach i intuicjach związanych z problemem, bez próby racjonalnego rozumowania.
 • Czarny kapelusz: kapelusz ostrożności i krytycyzmu. Koncentruje się na poszukiwaniu potencjalnych problemów i pułapek związanych z rozwiązaniem problemu.
 • Żółty kapelusz: kapelusz optymizmu i pozytywnych aspektów. Koncentruje się na poszukiwaniu możliwości i pozytywnych aspektów rozwiązania problemu.
 • Zielony kapelusz: kapelusz kreatywności i innowacji. Koncentruje się na poszukiwaniu nowych pomysłów i alternatywnych sposobów rozwiązania problemu.
 • Niebieski kapelusz: kapelusz zarządzania procesem myślowym. Koncentruje się na zarządzaniu procesem myślowym i koordynowaniu działań związanych z rozwiązaniem problemu.

W jakich sytuacjach użyć białego kapelusza?

Podaj fakty w sposób obiektywny

Biały kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy potrzebujemy zbierać fakty i informacje związane z problemem, aby móc je zrozumieć i ocenić. Przykłady sytuacji, w których warto użyć białego kapelusza:

 • Planowanie projektu: zebranie wszystkich faktów związanych z projektem, takich jak koszty, harmonogram, wymagania klienta, itp.
 • Analiza sytuacji: zebranie faktów i informacji związanych z daną sytuacją, aby móc ją zrozumieć.
 • Rozwiązywanie problemów: zebranie faktów związanych z problemem, aby móc zidentyfikować jego przyczynę i znaleźć skuteczne rozwiązanie.
 • Ocena pomysłów: zebranie faktów i informacji związanych z proponowanymi pomysłami, aby móc je ocenić i wybrać najlepsze rozwiązanie.

Zatem w każdej sytuacji, w której potrzebujemy zebrać fakty i informacje związane z problemem lub projektem, warto użyć białego kapelusza de Bono.

W jakich sytuacjach użyć czerwonego kapelusza de bono?

Jaką wartość ma intuicja?

Czerwony kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy chcemy skupić się na emocjach i intuicji związanych z danym problemem. Jest bardzo przydatny, gdy decyzje oparte tylko na faktach mogą być niewystarczające lub nieodpowiednie. Dlatego użyjmy go, gdy stoimy przed:

 • Rozwiązywaniem konfliktów. Gdy konieczne jest skupienie się na emocjach i poszukiwaniu rozwiązań, które mogą pomóc rozwiązać konflikt.
 • Podjęciem decyzji związanych z osobistym rozwojem czy z karierą i z wyborami dotyczącymi ścieżki rozwoju.
 • Analizą trudnych zdarzeń. W takim przypadku czerwony kapelusz pozwoli na skupienie się na emocjach, jakie towarzyszą konkretnej sytuacji. Dzięki niemu masz szansę na znalezienie sposobów na radzenie sobie z nimi.

A czarny kapelusz de Bono?

Dlaczego to się nie uda?

Czarny kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy chcemy skupić się na negatywnych aspektach danego problemu lub sytuacji, takich jak:

 • Analiza konkurencji: pozwoli na identyfikację negatywnych aspektów konkurencji, które mogą wpłynąć na strategię biznesową.
 • Analiza ryzyka: pozwoli na identyfikację negatywnych skutków lub zagrożeń związanych z podejmowaniem decyzji.
 • Ocena pomysłów: zidentyfikowanie potencjalnych wad lub zagrożeń związanych z proponowanymi pomysłami.
 • Ocena bieżącej sytuacji: zidentyfikowanie negatywnych aspektów bieżącej sytuacji, które mogą wpływać na dalsze decyzje.

Podsumowując, w każdej sytuacji, w której warto skupić się na negatywnych aspektach sprawy, warto użyć czarnego kapelusza. Dokładne i realistyczne podejście do oceny sytuacji nie powinno być jedynym, ponieważ koncentracja tylko na negatywach może pozbawić zespół kreatywności.

Kiedy zastosować żółty kapelusz de Bono?

Skup się na korzyściach i doceń wartość słowa „jeśli”

Żółty kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy chcemy skupić się na pozytywnych aspektach danego problemu lub sytuacji, czyli:

 • Tworzenie strategii biznesowej: żółty kapelusz pozwoli na zidentyfikowanie pozytywnych aspektów rynku, które mogą wpłynąć na sukces planowanej strategii.
 • Wprowadzanie nowych produktów: żółty kapelusz pozwoli na zidentyfikowanie pozytywnych aspektów proponowanych produktów, które przyciągną klientów.
 • Analiza sukcesu: żółty kapelusz pozwoli na identyfikację pozytywnych aspektów, które wpłynęły na osiągnięcie sukcesu i na zaplanowanie dalszych działań.
 • Planowanie rozwoju osobistego: żółty kapelusz pozwoli na zidentyfikowanie pozytywnych cech, umiejętności i doświadczeń, które mogą wpłynąć na rozwój osobisty.

W każdej sytuacji, w której warto skupić się na pozytywnych aspektach danego problemu lub sytuacji, warto użyć złotego kapelusza de Bono. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, w których konieczne jest pozytywne i optymistyczne podejście do danego tematu, co może przyczynić się do większej motywacji i kreatywności w rozwiązywaniu problemów.

W jakich sytuacjach zastosować zielony kapelusz de Bono?

Nowe pomysły, nowe koncepcje i nowe percepcje!

Zielony kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy chcemy skupić się na kreatywnym myśleniu i generowaniu nowych pomysłów. Przykłady sytuacji, w których warto użyć zielonego kapelusza:

 • Innowacje. Zielony kapelusz pozwala na generowanie nowych i oryginalnych pomysłów. Dzięki temu mogą prowadzić do innowacji w Twoim biznesie.
 • Brainstorming. Zielony kapelusz jest szczególnie przydatny w sesjach burzy mózgów.
 • Planowanie projektów. Ten kapelusz pozwala na generowanie kreatywnych pomysłów i rozwiązań, które mogą pomóc w zaplanowaniu projektu.
 • Rozwiązywanie problemów: Dzięki niemu macie szansę na generowanie nowych pomysłów i alternatywnych rozwiązań, które mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania problemu.

Pamiętaj szczególnie o zielonym kapeluszu w sytuacjach, w których konieczne jest znalezienie nowych i innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie celów.

A w czym pomoże nam niebieski kapelusz de Bono?

Zadaj właściwe pytanie!

W sytuacjach, gdy chcemy skupić się na procesie myślenia i organizacji informacji, czyli:

 • Planowanie projektów: pozwala na organizowanie informacji i określenie kroków potrzebnych do realizacji projektu.
 • Planowanie działań: zorganizowanie informacji związanych z celami i działaniami potrzebnymi do ich osiągnięcia.
 • Analiza problemów: zorganizowanie informacji związanych z problemem i na wyodrębnienie kluczowych elementów, które mogą pomóc w jego rozwiązaniu.
 • Kontrola jakości: organizowanie i monitorowanie informacji związanych z procesami kontrolnymi i jakościowymi.

W sytuacjach, w których konieczne jest wyodrębnienie kluczowych elementów i zorganizowanie informacji, co może pomóc w skutecznym rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów. To właśnie myślenie przez pryzmat niebieskiego kapelusza pomoże wam dokonać podsumowań, wyciągnąć wnioski, zabrać wyniki i przeanalizować raporty.

Jak widzisz kapelusze myślowe Edwarda de Bono  symbolizują inne podejście i pomagają skupić się na różnych aspektach myślenia. Pozwala to na bardziej wszechstronne rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie decyzji. Użycie kapeluszy myślowych de Bono może pomóc w poprawie efektywności pracy zespołowej, kreatywności oraz innowacyjności.

Na podstawie: Edward de Bono Sześć myślowych kapeluszy. Uwolnij umysł od sztampowego myślenia


Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie systematycznej pracy nad nowymi pomysłami, strategią lub modelem biznesowym – jesteśmy dla Ciebie!

Napisz do nas

 

X