preloader

Polityka prywatności i informacje o zbieranych danych osobowych przez formularz kontaktowy/ rejestracyjny

 1. Administratorem danych osobowych wysyłanych przez formularz kontaktowy jest Agile Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244), Al. Grunwaldzka 99/101, NIP 9571083952
 2. Zbierane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon
 3. Dane wpisywane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub rejestracji na szkolenia organizowane przez Agile sp. z o.o.
 4. Użytkownik może poprawić / zmienić / usunąć swoje dane, zgłosić skargę w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, kontaktując się z Agile Sp. z o.o. za pomocą:
 • pisząc na adres e-mail: biuro@agile.g4kusei.usermd.net
 • formularz rejestracji/zapytania na stronie agilebiz.pl
 • dzwoniąc pod numer telefonu: +48 604 680 605

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie zgody
 • 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu komunikacji z klientem, udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych usług oraz informowania o nich naszych klientów, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Użytkownik ma następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Dane osobowe wysyłane przez formularz kontaktowym nie zostaną wykorzystane do profilowania użytkowników w żadnym zakresie.
 2. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody w jeden ze sposobów podanych w pkt. 4.
 3. Podanie danych przy wypełnienia formularza kontaktowego/rejestracyjnego jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane (imię i nazwisko, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) uniemożliwia wysłanie formularza.

Polityka plików cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu agilebiz.pl do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora serwisu.

1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy agilebiz.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – Agile Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244), Al. Grunwaldzka 99/101 o nadanym numerze NIP 9571083952 , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

2 Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Gromadzimy dane dotyczące używania Witryn firmowych przez użytkownika za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Plik cookie jest unikalnym kodem numerycznym przenoszonym na komputer użytkownika, aby śledzić jego zainteresowania i preferencje oraz rozpoznawać go podczas ponownych odwiedzin na stronie. Sygnał nawigacyjny jest przezroczystym obrazem graficznym umieszczonym na stronie, w wiadomości e-mail lub reklamie, umożliwiający monitorowanie elementów takich jak aktywność użytkownika i ruch na stronie. Tego rodzaju technologie pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i pozwalają na przedstawienie użytkownikowi treści i funkcji, które prawdopodobnie są dla niego najbardziej interesujące na podstawie analizy kliknięć obrazującej poprzednie aktywności użytkownika w Witrynach firmowych.

Korzystamy z narzędzi Google Display Advertising, a w ramach tego programu korzystamy z funkcji narzędzia Google Analytics, aby pokazywać użytkownikowi nasze reklamy na innych stronach w oparciu o poprzednie wizyty w Witrynach firmowych oraz lepiej zrozumieć nasze odsłony oraz wykorzystanie usług reklamowych. W powiązaniu z usługą Google Analytics możemy korzystać z danych z internetowych reklam firmy Google lub danych osób trzecich (takich jak wiek, płeć i zainteresowania) wraz z narzędziem Google Analytics, aby zrozumieć i usprawniać nasze kampanie marketingowe i treść serwisu

3 Bezpieczeństwo

 • Użytkownik może zrezygnować z reklam Google, odwiedzając stronę http://www.google.com/ads/preferences. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były używane przez Google Analytics, może zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics na stronie blokującej Google Analytics.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 • Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest proaktywnie niemożliwe.

4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Facebook

6 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

7 Zmiany w Polityce Cookie

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.