Kapelusze myślowe Edwarda de Bono narzędzie do poprawy procesów myślowych

Kapelusze myślowe Edwarda de Bono narzędzie do poprawy procesów myślowych

Kapelusze myślowe de Bono to narzędzie służące do poprawy procesów myślowych poprzez systematyzowanie sposobu, w jaki podejmujemy decyzje i rozwiązujemy problemy. Kapelusze myślowe Edwarda de Bono mają określoną rolę i umożliwiają podejście do problemu z innej perspektywy. Używanie kapeluszy pozwala na efektywniejsze i kreatywniejsze podejście do spraw. Edward de Bono jest twórcą koncepcji myślenia lateralnego. Chodzi w nim o myślenie w taki sposób, aby myślący mógł korzystać tylko z jednego trybu myślenia, zamiast próbować robić wszystko jednocześnie.

Zaproponowane przez Edwarda de Bono, kapelusze myślowe to sześć kolorowych “kapeluszy”, które reprezentują różne podejścia i perspektywy na dany problem:

 • Biały kapelusz: kapelusz faktów i informacji. Koncentruje się na poszukiwaniu faktów i informacji związanych z problemem, bez oceniania ich lub wyciągania wniosków.
 • Czerwony kapelusz: kapelusz emocji i intuicji. Koncentruje się na emocjach i intuicjach związanych z problemem, bez próby racjonalnego rozumowania.
 • Czarny kapelusz: kapelusz ostrożności i krytycyzmu. Koncentruje się na poszukiwaniu potencjalnych problemów i pułapek związanych z rozwiązaniem problemu.
 • Żółty kapelusz: kapelusz optymizmu i pozytywnych aspektów. Koncentruje się na poszukiwaniu możliwości i pozytywnych aspektów rozwiązania problemu.
 • Zielony kapelusz: kapelusz kreatywności i innowacji. Koncentruje się na poszukiwaniu nowych pomysłów i alternatywnych sposobów rozwiązania problemu.
 • Niebieski kapelusz: kapelusz zarządzania procesem myślowym. Koncentruje się na zarządzaniu procesem myślowym i koordynowaniu działań związanych z rozwiązaniem problemu.

W jakich sytuacjach użyć białego kapelusza?

Podaj fakty w sposób obiektywny

Biały kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy potrzebujemy zbierać fakty i informacje związane z problemem, aby móc je zrozumieć i ocenić. Przykłady sytuacji, w których warto użyć białego kapelusza:

 • Planowanie projektu: zebranie wszystkich faktów związanych z projektem, takich jak koszty, harmonogram, wymagania klienta, itp.
 • Analiza sytuacji: zebranie faktów i informacji związanych z daną sytuacją, aby móc ją zrozumieć.
 • Rozwiązywanie problemów: zebranie faktów związanych z problemem, aby móc zidentyfikować jego przyczynę i znaleźć skuteczne rozwiązanie.
 • Ocena pomysłów: zebranie faktów i informacji związanych z proponowanymi pomysłami, aby móc je ocenić i wybrać najlepsze rozwiązanie.

Zatem w każdej sytuacji, w której potrzebujemy zebrać fakty i informacje związane z problemem lub projektem, warto użyć białego kapelusza de Bono.

W jakich sytuacjach użyć czerwonego kapelusza de bono?

Jaką wartość ma intuicja?

Czerwony kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy chcemy skupić się na emocjach i intuicji związanych z danym problemem. Jest bardzo przydatny, gdy decyzje oparte tylko na faktach mogą być niewystarczające lub nieodpowiednie. Dlatego użyjmy go, gdy stoimy przed:

 • Rozwiązywaniem konfliktów. Gdy konieczne jest skupienie się na emocjach i poszukiwaniu rozwiązań, które mogą pomóc rozwiązać konflikt.
 • Podjęciem decyzji związanych z osobistym rozwojem czy z karierą i z wyborami dotyczącymi ścieżki rozwoju.
 • Analizą trudnych zdarzeń. W takim przypadku czerwony kapelusz pozwoli na skupienie się na emocjach, jakie towarzyszą konkretnej sytuacji. Dzięki niemu masz szansę na znalezienie sposobów na radzenie sobie z nimi.

A czarny kapelusz de Bono?

Dlaczego to się nie uda?

Czarny kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy chcemy skupić się na negatywnych aspektach danego problemu lub sytuacji, takich jak:

 • Analiza konkurencji: pozwoli na identyfikację negatywnych aspektów konkurencji, które mogą wpłynąć na strategię biznesową.
 • Analiza ryzyka: pozwoli na identyfikację negatywnych skutków lub zagrożeń związanych z podejmowaniem decyzji.
 • Ocena pomysłów: zidentyfikowanie potencjalnych wad lub zagrożeń związanych z proponowanymi pomysłami.
 • Ocena bieżącej sytuacji: zidentyfikowanie negatywnych aspektów bieżącej sytuacji, które mogą wpływać na dalsze decyzje.

Podsumowując, w każdej sytuacji, w której warto skupić się na negatywnych aspektach sprawy, warto użyć czarnego kapelusza. Dokładne i realistyczne podejście do oceny sytuacji nie powinno być jedynym, ponieważ koncentracja tylko na negatywach może pozbawić zespół kreatywności.

Kiedy zastosować żółty kapelusz de Bono?

Skup się na korzyściach i doceń wartość słowa „jeśli”

Żółty kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy chcemy skupić się na pozytywnych aspektach danego problemu lub sytuacji, czyli:

 • Tworzenie strategii biznesowej: żółty kapelusz pozwoli na zidentyfikowanie pozytywnych aspektów rynku, które mogą wpłynąć na sukces planowanej strategii.
 • Wprowadzanie nowych produktów: żółty kapelusz pozwoli na zidentyfikowanie pozytywnych aspektów proponowanych produktów, które przyciągną klientów.
 • Analiza sukcesu: żółty kapelusz pozwoli na identyfikację pozytywnych aspektów, które wpłynęły na osiągnięcie sukcesu i na zaplanowanie dalszych działań.
 • Planowanie rozwoju osobistego: żółty kapelusz pozwoli na zidentyfikowanie pozytywnych cech, umiejętności i doświadczeń, które mogą wpłynąć na rozwój osobisty.

W każdej sytuacji, w której warto skupić się na pozytywnych aspektach danego problemu lub sytuacji, warto użyć złotego kapelusza de Bono. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, w których konieczne jest pozytywne i optymistyczne podejście do danego tematu, co może przyczynić się do większej motywacji i kreatywności w rozwiązywaniu problemów.

W jakich sytuacjach zastosować zielony kapelusz de Bono?

Nowe pomysły, nowe koncepcje i nowe percepcje!

Zielony kapelusz de Bono powinien być użyty w sytuacjach, gdy chcemy skupić się na kreatywnym myśleniu i generowaniu nowych pomysłów. Przykłady sytuacji, w których warto użyć zielonego kapelusza:

 • Innowacje. Zielony kapelusz pozwala na generowanie nowych i oryginalnych pomysłów. Dzięki temu mogą prowadzić do innowacji w Twoim biznesie.
 • Brainstorming. Zielony kapelusz jest szczególnie przydatny w sesjach burzy mózgów.
 • Planowanie projektów. Ten kapelusz pozwala na generowanie kreatywnych pomysłów i rozwiązań, które mogą pomóc w zaplanowaniu projektu.
 • Rozwiązywanie problemów: Dzięki niemu macie szansę na generowanie nowych pomysłów i alternatywnych rozwiązań, które mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania problemu.

Pamiętaj szczególnie o zielonym kapeluszu w sytuacjach, w których konieczne jest znalezienie nowych i innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie celów.

A w czym pomoże nam niebieski kapelusz de Bono?

Zadaj właściwe pytanie!

W sytuacjach, gdy chcemy skupić się na procesie myślenia i organizacji informacji, czyli:

 • Planowanie projektów: pozwala na organizowanie informacji i określenie kroków potrzebnych do realizacji projektu.
 • Planowanie działań: zorganizowanie informacji związanych z celami i działaniami potrzebnymi do ich osiągnięcia.
 • Analiza problemów: zorganizowanie informacji związanych z problemem i na wyodrębnienie kluczowych elementów, które mogą pomóc w jego rozwiązaniu.
 • Kontrola jakości: organizowanie i monitorowanie informacji związanych z procesami kontrolnymi i jakościowymi.

W sytuacjach, w których konieczne jest wyodrębnienie kluczowych elementów i zorganizowanie informacji, co może pomóc w skutecznym rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów. To właśnie myślenie przez pryzmat niebieskiego kapelusza pomoże wam dokonać podsumowań, wyciągnąć wnioski, zabrać wyniki i przeanalizować raporty.

Jak widzisz kapelusze myślowe Edwarda de Bono  symbolizują inne podejście i pomagają skupić się na różnych aspektach myślenia. Pozwala to na bardziej wszechstronne rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie decyzji. Użycie kapeluszy myślowych de Bono może pomóc w poprawie efektywności pracy zespołowej, kreatywności oraz innowacyjności.

Na podstawie: Edward de Bono Sześć myślowych kapeluszy. Uwolnij umysł od sztampowego myślenia


Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie systematycznej pracy nad nowymi pomysłami, strategią lub modelem biznesowym – jesteśmy dla Ciebie!

Napisz do nas

 

X