BLOG

#AGILEBIZNES

Na podstawie osobistych doświadczeń i rozmów z przedsiębiorcami dzielę się elementami nowoczesnej teorii zarządzania. W mojej pracy łączę elementy Agile z kluczowymi umiejętnościami menedżerskimi koniecznymi do efektywnego zarządzania firmą, Design Thinking oraz budowaniem modeli biznesowych z wykorzystaniem Business Model Canvas.

WSZYSTKIE WPISY

O MNIE

 

Jestem twórczynią #AgileBiznes – koncepcji transformacji firm opartej na ogromnej wprawie w zarządzaniu organizacjami, wdrażaniu do biznesu najlepszych rozwiązań metodologii Agile oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, finalnie budujących przyjazne procesy i doświadczenia na ścieżce klientów.

X