preloader

Projektowanie procesów

Usługi

warsztaty/szkolenia/konsultacje

Data

25 października 2020

PROBLEM

Firmie XYZ zależy na uporządkowaniu wykonywanych działań. Chce, aby zadania i cele były jasno określone, a wszyscy pracownicy dobrze je rozumieli. Ciężko pracuje, ale nie do końca wie, jak mierzyć efekty i wprowadzać zmiany. 

 • W jaki sposób ułożyć działania firmy i mieć lepszą kontrolę nad osiąganymi wynikami?

WYZWANIA

 • Nieułożone zadania i cele firmy
 • Pracownicy nie zawsze wiedzą co ani w jaki sposób należy robić
 • Problemy z kontrolą działań i wyciągania wniosków z ich wyników
 • Brak umiejętności wdrażania dostępnych zmian
 • Nieznajomość programów ułatwiających pracę przedsiębiorstwa

Rozpocznij  podróż do optymalizacji procesów i osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu organizacją

W pracy skupiamy się na czterech głównych filarach modelowania procesów: określaniu, kontrolowaniu, koordynowaniu i doskonaleniu.

Wzajemne korzyści, wspólny cel działania i wartości

Warsztaty są nie tylko okazją do zdobycia praktycznej wiedzy, ale również do samodzielnego podniesienia kompetencji w obszarze zarządzania procesami. Przez interaktywne zajęcia i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy mają możliwość zgłębienia zasad podejścia procesowego do zarządzania oraz nauki definiowania procesów biznesowych i pomocniczych w organizacji.

Skupiamy się na systemowym wdrażaniu zmian w procesach oraz mierzeniu ich efektywności.

W tym celu  wykorzystujemy metodykę Service Design, która umożliwia uczestnikom zrozumienie i usprawnienie funkcjonujących procesów i rozwiązań w ramach organizacji w oparciu o potrzeby Klientów.

Program szkolenia

Uczestnicy usprawniają funkcjonujące procesy i rozwiązania w ramach organizacji.  Praca na warsztatach prowadzi do samodzielnego podniesienia kompetencji oraz  pozyskania praktycznej wiedzy.

Harmongram szkolenia:

 1.  Zasada podejścia procesowego do zarządzania i zasady definiowania procesów.
 2.  Identyfikacja procesów biznesowych i pomocniczych w organizacji
 3.  Parametry kontroli procesów i analiza wyników
 4.  Wykorzystanie narzędzia ICT i oprogramowania wspierającego proces zarządzania procesami
 5. Systemowe wdrażanie zmian w procesach
 6. Efektywność procesu zmian oraz wyliczenie kosztów i korzyści ze zmian

Efekty uczenia się

 • identyfikacja procesów w organizacji (w tym procesów kluczowych - najważniejszych dla organizacji)
 • przeprowadzanie analizy wybranego procesu
 • planowanie procesu kontroli i wyciągania wniosków z ich wyników
 • znajomość narzędzi oraz oprogramowania ułatwiających zarządzanie procesami
 • proponowanych zmian oraz analiza ich wdrażania

PODSUMOWUJĄC

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • Materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • Follow-up w formie rozmowy (konsultacji)

 

 

*godziny szkoleniowe

FORMA

stacjonarnie/

online

CZAS TRWANIA

16 godzin*

TERMIN

do ustalenia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zarówno sesje indywidualne, jak i szkolenia całego zespołu sprawiają że proces wdrażania zmian w naszej firmie odbywa się płynnie i raczej w formie ewolucji niż rewolucji - a na tym nam bardzo zależało.

Katarzyna

kierowniczka w firmie logistycznej

00 / 00