preloader

warsztat: Service Design

Usługi

warsztaty/szkolenia/konsultacje

Data

1 czerwca 2023

PROBLEM

Firma XYZ chce się rozwijać i działać sprawnie.  Chce projektować i doskonalić całe ścieżki klientów, aby zapewnić im doskonałe doświadczenia podczas korzystania z usług. Zastanawia się:

 • Jak tworzyć spójne i zintegrowane usługi, które uwzględniają różne punkty styku między klientami a firmą?
 • Jak tworzyć nowe, oryginalne rozwiązania i wyróżniać się na rynku?
 • Jak zaangażować zespoły w innowacyjne projekty?

WYZWANIA

 • Zrozumienie filozofii, zasad i metodologii Service Design oraz zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do projektowania usług
 • Trudności w identyfikowaniu i zrozumieniu potrzeb klientów
 • Trudności w zbieraniu feedbacku od klientów i efektywnej iteracji w celu doskonalenia usług
 • Zbudowanie zaangażowania i  skoordynowanie pracy oraz zapewnienie efektywnej współpracy między różnymi interesariuszami, aby zapewnić spójne i zintegrowane usługi

Service Design - klient zawsze w centrum

Warsztat Service Design to intensywny program, który pomoże Twojej firmie tworzyć i doskonalić innowacyjne usługi, skupiając się na potrzebach i oczekiwaniach klientów. Wykorzystując zaawansowane metody i narzędzia Service Design, wprowadzimy Cię w świat projektowania usług, abyś mógł transformować swoje działania biznesowe.

Jak dobrze tworzyć usługi?

Proces Service Design kładzie nacisk na wczesne prototypowanie rozwiązań oraz ich testowanie wraz z klientami, dając bardzo szybko informację zwrotną. Pozwala to wyeliminować ewentualne błędy projektowe na etapie „przed wdrożeniem”, a tym samym oszczędzając pieniądze.

 

Takie podejście sprawia, że proces projektowania rozwiązań jest

 • kreatywny,
 • angażujący
 • nastawiony na współpracę.

Program szkolenia. 

 1. Wprowadzenie do Service Design
  • Zasady, wartości i korzyści
  • Przegląd metodyki i narzędzi Service Design
  • Przykłady udanych projektów Service Design
 2. Techniki badawcze w Service Design: wywiady, obserwacje, analiza kontekstu
  • Wybór typu klienta,
  • Wybór etapów ścieżki do mapowania
 3. Mapowanie customer journey: punkty styku, momenty prawdy
  • Tworzenie person i user journey maps
  • Badanie użytkowników
 4. Definiowanie wytycznych projektowych dla ścieżki
  • Projektowanie procesu i doświadczenia klienta na ścieżce
  • Generowanie pomysłów. Definiowanie i projektowanie usług
 5. Prototypowanie ścieżki
 6. Przygotowanie i przeprowadzenie testowania
 7. Walidacja rozwiązań na ścieżce
  • Wdrażanie ścieżki klienta

Program każdorazowo jest dopasowany do potrzeb i celów uczestników.

Program może być dostosowany pod kątem konkretnych branż, kontekstów organizacyjnych lub specyficznych wyzwań, z którymi uczestnicy mogą się spotkać.

Efekty uczenia się

 • tworzenie produktów i usług, odpowiadających na potrzeby klientów
 • umiejętność kreatywnego myślenia oraz twórczego rozwiazywania problemów
 • lepsze zrozumienie i uwzględnianie potrzeb klientów
 • doskonalenie doświadczeń klientów
 • skuteczne prototypowanie i testowanie pomysłów
 • umiejętność wdrażania i zarządzania zmianą
 • zwiększone zaangażowanie zespołu

PODSUMOWUJĄC

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • Materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • Follow-up w formie rozmowy (konsultacji)

FORMA 

stacjonarnie/

online

CZAS TRWANIA

3-7 dni warsztatowych

TERMIN

do ustalenia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Za najbardziej pomocne uważam analizowanie naszej konkretnej sytuacji i szukanie rozwiązań.

Ewa

Właścicielka studia animacji

00 / 00