preloader

szkolenie: Wszechstronny LIDER

Usługi

warsztaty/szkolenia/konsultacje

Data

1 czerwca 2023

PROBLEM

Lider, to osoba za którą podążają inni, tworzy doświadczenia, jest widoczna, pyta i zachęca do szukania odpowiedzi, wie o rzeczach ważnych dla ludzi i organizacji, jest świadomy potrzeb swoich i innych.

A kiedy będzie umiał angażować siebie i innych w cele, pracować zgodnie z wartościami Agile i postawi na:

 • ludzi i relacje przed procesami i narzędziami
 • działające rozwiązania
 • współpracę i zrozumienie klienta zamiast twardych negocjacji
 • reagowanie na zmiany

WYZWANIA

 • Potrzeba wsparcia i narzędzi, aby skutecznie zarządzać zespołem i osiągać cele organizacji
 • Wyrażanie swoich myśli i oczekiwań w sposób klarowny i zrozumiały, a także słuchanie i odpowiednie reagowanie na potrzeby członków zespołu
 • Tworzenie zespołu o wysokim poziomie zaangażowania i efektywności
 •  Odpowiedzialność za prowadzenie zespołu przez zmiany, zarządzanie niepewnością i utrzymanie motywacji w trudnych sytuacjach
 • Wdrożenie zasad Agile w organizacji i dostosowanie swojego stylu przywództwa do tego podejścia

Odkryj wszechstronność przywództwa

Szkolenie jest stworzone dla osób, które aspirują do roli efektywnego lidera, zdolnego wpływać na innych i tworzyć pozytywne doświadczenia w organizacji. Ten intensywny program rozwoju umiejętności skupia się na rozwijaniu wszechstronnych umiejętności przywódczych, które są niezbędne do skutecznego kierowania zespołem i osiągania celów.

Rzeczywista praca na rozwiązaniach.

Lider, to osoba, za którą podążają inni. Prawdziwy lider nie tylko zna drogę, ale i inspiruje innych, by ją podążali. Ten kurs zapewnia uczestnikom solidne fundamenty teoretyczne oraz praktyczne umiejętności, które są niezbędne do stania się wszechstronnym liderem. W ciągu intensywnych sesji szkoleniowych uczestnicy będą rozwijać swoje zdolności przywódcze, a także uczyć się, jak efektywnie angażować siebie i innych w celowe działania.

Program szkolenia. 

Program dla menadżerów zainteresowanych rozwojem angażującego i zwinnego przywództwa. To rozwiązanie obecnych, najbardziej palących wyzwań menedżerów.

Pokazuje, jak patrzeć na rozwój organizacji w sposób całościowy, integrując różne funkcje biznesowe.

 

PROGRAM: składa się z 5 modułów:

 

 • Moduł 1: Dysfunkcje pracy zespołowej
 • Moduł 2: Skuteczna komunikacja i współpraca z interesariuszami
 • Moduł 3: Narzędzie zwinnego lidera
 • Moduł 4: Twórcza odwaga i prowadzenie sesji kreatywnych
 • Moduł 5: Rozwój talentów

 

Efekty uczenia się

 • zrozumienie głównych przeszkód w efektywnej pracy zespołowej i umiejętność ich rozpoznawania
 • nabycie narzędzi i technik radzenia sobie z konfliktami oraz budowania zaufania w zespole
 • umiejętność tworzenia harmonijnej atmosfery pracy, sprzyjającej skutecznej współpracy oraz osiąganiu celów 
 • rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej
 • zrozumienie wartości Agile i umiejętność zastosowania ich w praktyce przywódczej
 • rozwinięcie umiejętności delegowania odpowiedzialności, wspierania samodzielności i efektywności zespołu
 • identyfikowanie i rozwijanie potencjału w zespole

PODSUMOWUJĄC

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • Materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • Godzina indywidualnej konsultacji po zakończeniu programu z trenerem

 

 

*godziny szkoleniowe

FORMA 

online

CZAS TRWANIA

5 x 3godziny

TERMIN

do ustalenia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Za najbardziej pomocne uważam analizowanie naszej konkretnej sytuacji i szukanie rozwiązań.

Ewa

Właścicielka studia animacji

00 / 00