preloader

Badanie stylów zachowań MAXIEDISC

Usługi

warsztaty/szkolenia/konsultacje

Data

1 czerwca 2023

PROBLEM

Firma XYZ chce się rozwijać i działać sprawnie. Poszukuje sposobów na lepsze zarządzanie. Chce mieć efektywny, samodzielny oraz zmotywowany zespół. Pracownicy i kadra zarządzająca zadają pytanie:

 • Jaki jest sposób, aby uprościć swoją pracę, jednocześnie osiągając lepsze efekty?

WYZWANIA

 • Priorytety nie są odpowiednio traktowane
 • Cele są nieosiągane lub źle wyznaczane
 • W firmie występują nieuporządkowane procesy lub nie ma ich wcale
 • Komunikacja w zespole jest nieefektywna i nie każdy jest tak samo poinformowany
 • Występuje niska samodzielność oraz zaangażowanie

Lepsze efekty w biznesie i relacjach.

MAXIEDISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań Williama Marstona, które wyróżniają:

 • STYL D – Dominant (Dominujący)
 • STYL I – Influencing (Wpływowy)
 • STYL S – Steady (Stały)
 • STYL C – Compliance (Sumienny)

 

Zapewnij sobie spersonalizowaną, dogłębną analizę MAXIEDISC Twojego stylu zachowań i uzyskaj praktyczne wskazówki, jak wykorzystać swoje naturalne zachowania, aby uzyskać lepsze samopoczucie i efekty w działaniu.

Działanie zgodnie z naturalnymi zachowaniami i mocnymi stronami 

Biorąc udział w badaniu i sesji objaśniająco - rozwojowej:

 • dowiesz się czym są zachowania adaptowane, a czym naturalne i co z tego wynika
 • poznasz swój potencjał według typologii DISC
 • poznasz swoje mocne strony i bariery/ograniczenia
 • dowiesz się jak zwiększyć swoją efektywność i zadowolenie

Proces badania

 1. Uzupełnienie kwestionariusza (forma online na bazie indywidualnego tokenu dostępu)
 2. Sesja objaśniająco-rozwojowa z Certyfikowanym Konsultantem DISC® (90 minut)

 

Efekty uczenia się

 • Budujesz zaufanie, zwiększasz szczęście
 • Wzmacniasz relacje i zarządzasz problemami
 • Redukujesz stres i osiągasz cele
 • Angażujesz siebie oraz innych i poprawiasz wydajność pracy

Należy pamiętać, że style DISC nie są w żaden sposób wartościujące. To, jaki styl jest naszym przeważającym decyduje o tym, jak się zachowujemy, a ściślej: jak chcemy się zachować w pierwszym odruchu, instynktownie, czy w najbardziej preferowanych okolicznościach. Świadomość tego pozwala nam modelować własne zachowanie tak, by działać zgodnie ze sobą.

PODSUMOWUJĄC

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • Raport MAXIEDISC® składający się z 3 części: wykresy stylu zachowań, charakterystyka zachowań, informację pogłębione.

FORMA 

online

KOSZT

500 zł z VAT

TERMIN

do ustalenia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dorota Rycharska to mentor przez duże M.

Karolina

Przedsiębiorczyni

00 / 00