preloader

Agile w Biznesie

Usługi

warsztaty/szkolenia/konsultacje

Data

16 maja 2023

PROBLEM

Firma XYZ chce się rozwijać i działać sprawnie. Poszukuje sposobów na lepsze zarządzanie. Chce mieć efektywny, samodzielny oraz zmotywowany zespół. Pracownicy i kadra zarządzająca zadają pytanie:

 • Jaki jest sposób, aby uprościć swoją pracę, jednocześnie osiągając lepsze efekty?

WYZWANIA

 • Priorytety nie są odpowiednio traktowane
 • Cele są nieosiągane lub źle wyznaczane
 • W firmie występują nieuporządkowane procesy lub nie ma ich wcale
 • Komunikacja w zespole jest nieefektywna i nie każdy jest tak samo poinformowany
 • Występuje niska samodzielność oraz zaangażowanie
 • Nowe projekty nie są domykane, zespoły podejmują się zbyr wielu inicjatyw.

Przemyślane i sprawdzone działania.

Na to stawiamy.

Szkolenie przygotowuje do zarządzania zespołami i projektami zgodnie metodologią zarządzania projektami Agile, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Uczestnicy samodzielnie wdrażają i realizują projekty zgodnie z metodologią zwinną oraz rozróżniają style zarządzania projektami, które wpływają na podniesienie efektywności zespołowej.

 

Warsztat jest dedykowany zespołom z działów innych niż IT, takich jak HR, back-office, obsługa klienta, finanse, marketing i sprzedaż, które chcą zacząć pracę z metodologiami zwinnymi lub są nimi zainteresowane.

 

Rozumiemy unikalne wyzwania tych działów i proponujemy rozwiązanie umożliwiające efektywne wdrożenie zwinnych metod, dostosowane do ich specyfiki.

Rzeczywista praca na rozwiązaniach.

Przedsiębiorstwa, które z powodzeniem wykorzystują zwinne metodologie obserwują zwiększenie skuteczności i płynności wykonywanych działań, a dodatkowo wystepuje:

 

 • większa pewność uzyskania oczekiwanych rezultatów
 • lepsza koordynacja działań i lepsza kontrola efektów
 • podobne rezultaty działań w różnych obszarach organizacji
 • ograniczenie ryzyka zachowań niepożądanych
 • większa pewność zachowań oraz eliminacja nieefektywności w zespołach

Program szkolenia. 

Podczas ćwiczeń uczestnicy wykonują pracę zespołową oraz indywidualną. W trakcie warsztatu w ramach projektów definiowane są aktualne zadania w przedsiębiorstwie. 

 

Program jest nastawiony głównie na poznanie sposobu myślenia i stosowanie narzędzi, a mniej na teoretyczne poznanie teorii.

 

Harmonogram warsztatów:

 1.  Wartości, zasady i praktyki Agile
 2.  Rozróżnienie podejścia Agile i tradycyjnego podejścia kaskadowego
 3.  Role i odpowiedzialności zarządzania projektami w podejściu Agile
 4.  Porównanie ról zarządzania projektami w metodach tradycyjnych i Agile
 5.  Zarządzanie ryzykiem w projektach zwinnych
 6.  Korzyści, kompromisy i ograniczenia Agile
 7.  Opis struktury dostarczania projektu Agile: SCRUM
 8.  Cykl życia projektu Agile
 9.  Dobre praktyki, zalecane techniki pracy i przykłady zastosowania
 10.  Zwinne planowanie i kontrola postępów

Efekty uczenia się

 • optymalizacja pracy własnej i zespołu poprzez wykorzystywanie narzędzi zwinnego zarządzania,
 • współpraca w zespole zgodnie z praktyką Agile,
 • efektywna komunikacja z członkami zespołu w ramach realizowanych projektów,
 • uproszczenie pracy zespołu poprzez stosowanie narzędzi wspierających zarządzanie zwinnymi projektami,
 • podnoszenie efektywności oraz zachęcanie innych do większej samodzielności w realizacji zadań i projektów,
 • motywowanie innych do realizacji celów strategicznych firmy, co ma bezpośredni wpływ na pozytywne doświadczenia klientów,
 • tworzenie procesów wspierających zarządzanie zespołem

PODSUMOWUJĄC

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • Materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • Follow-up w formie rozmowy (konsultacji)

 

 

*godziny szkoleniowe

FORMA 

stacjonarnie/

online

CZAS TRWANIA

16 godzin*

TERMIN

do ustalenia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Za najbardziej pomocne uważam analizowanie naszej konkretnej sytuacji i szukanie rozwiązań.

Ewa

Właścicielka studia animacji

00 / 00