SZKOLENIA

 

KOMPETENCJE MENADŻERÓW
I ZESPOŁÓW

SZKOLENIA

Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój kompetencji szefów i zespołów. Koncentrujemy się na uczeniu przez działanie.

Zatem mniej teorii, dużo pracy, by tworzyć trwały wpływ na rozwój firmy.

Tytuł
Koordynacja opieki zdrowotnej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Marcin Sawicki
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Komunikacja interpersonalna
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Rozwiązywanie konfliktów
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Motywowanie pracowników
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie czasem
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Radzenie sobie ze stresem
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Metodyka superwizji i coachingu
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Delegowanie zadań
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Organizacja pracy w zespole
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie danymi w ochronie zdrowia
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Marcin Sawicki
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie informacją w placówce medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie efektywnością w placówce medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie zespołem. Delegowanie zadań i uprawnień
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie zespołem. Rozwój pracowników
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Komunikacja i wykorzystanie informacji. Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Komunikacja i wykorzystanie informacji. Efektywna komunikacja.
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Przywództwo. Kształtowanie kultury organizacyjnej
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Przywództwo. Budowanie relacji ze współpracownikami
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Przywództwo. Inspirowanie i budowanie zaangażowania
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Skuteczność menadżerska. Rozwiązywanie problemów
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Skuteczność menadżerska. Orientacja na cel.
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie relacjami z klientami
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie zmianą
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie procesami
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Orientacja strategiczna. Przedsiębiorczość
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Orientacja strategiczna. Innowacyjność
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Efektywny menadżer
Kategoria
Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie doświadczeniami klienta. Zrozum problemy i potrzeby twoich klientów.
Kategoria
Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia
Tytuł
Nowoczesne metody zarządzania zespołem. Zespół: energia firmy.
Kategoria
Szkolenia Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia  

SZKOLENIA

Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój kompetencji szefów i zespołów. Koncentrujemy się na uczeniu przez działanie.

Zatem mniej teorii, dużo pracy, by tworzyć trwały wpływ na rozwój firmy.

Tytuł
Koordynacja opieki zdrowotnej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Marcin Sawicki
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Komunikacja interpersonalna
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Rozwiązywanie konfliktów
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Motywowanie pracowników
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie czasem
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Radzenie sobie ze stresem
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Metodyka superwizji i coachingu
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Delegowanie zadań
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Organizacja pracy w zespole
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie danymi w ochronie
zdrowia
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Marcin Sawicki
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Komunikacja wewnętrzna
i zewnętrzna w placówce medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Prowadzenie dokumentacji
medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi
w placówce medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Małgorzata Amarjan
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie informacją w placówce
medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie efektywnością
w placówce medycznej
Kategoria
Medycyna, Szkolenia Menadżerskie
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie zespołem.
Delegowanie zadań i uprawnień
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia
Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie zespołem.
Motywowanie pracowników
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia
Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie zespołem.
Rozwój pracowników
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia
Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Komunikacja i wykorzystanie
informacji. Wykorzystanie
technologii ICT w procesie
komunikacji
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia
Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Komunikacja i wykorzystanie
informacji. Efektywna komunikacja.
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia
Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Przywództwo. Kształtowanie
kultury organizacyjnej
Kategoria
Akademia Menadżera, Szkolenia
Menadżerskie, Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Przywództwo. Budowanie
relacji ze współpracownikami
Kategoria
Akademia Menadżera,
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Przywództwo. Inspirowanie
i budowanie zaangażowania
Kategoria
Akademia Menadżera,
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Skuteczność menadżerska.
Rozwiązywanie problemów
Kategoria
Akademia Menadżera,
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Skuteczność menadżerska.
Orientacja na cel.
Kategoria
Akademia Menadżera,
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie relacjami z klientami
Kategoria
Akademia Menadżera,
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie zmianą
Kategoria
Akademia Menadżera,
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie procesami
Kategoria
Akademia Menadżera,
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Orientacja strategiczna.
Przedsiębiorczość
Kategoria
Akademia Menadżera,
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Orientacja strategiczna.
Innowacyjność
Kategoria
Akademia Menadżera,
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Efektywny menadżer
Kategoria
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia 
Tytuł
Zarządzanie doświadczeniami
klienta. Zrozum problemy
i potrzeby twoich klientów.
Kategoria
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia
Tytuł
Nowoczesne metody
zarządzania zespołem.
Zespół: energia firmy.
Kategoria
Szkolenia Menadżerskie,
Zarządzanie firmą
Prowadzący
Dorota Rycharska
Koszt
Szczegóły szkolenia  
X