preloader

Analiza potrzeb rozwojowych (BUR)

Usługi

warsztaty/szkolenia/konsultacje

Data

1 czerwca 2023

POTRZEBA

Realizacja usługi doradczej w ramach projektów PARP

 • Współpraca z certyfikowaną firmą doradczą
 • Realne wsparcie w ocenie kompetencji menadżerskich
 • Ustalenie indywidualnego planu rozwoju dla menadzerów

WYZWANIA

Znalezienie doradcy , który zdefiniuje i przygotuje firmę do wdrożenia i zarządzania transformacją cyfrową w czterech głównych obszarach:

 1. kompetencje technologiczne – obejmujące
  umiejętności i wiedzę związaną bezpośrednio z rodzajem wykonywanej pracy, 
 2. kompetencje
  metodyczne, czyli zdolności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 3. kompetencje
  społeczne, w których skład wchodzi m.in. umiejętność współpracy i komunikowania się
 4. kompetencje osobiste (postawy, motywacje i wartości).

Zbuduj silne fundamenty  przyszłości swojej organizacji na kompetencjach

Ofertę dotyczy doradztwa w zakresie analizy kompetencji menadżerskich w kontekście postępującej cyfryzacji.

W ramach ogólnopolskiego projektu PARP, zapewniamy wsparcie dla kadr menadżerskich polskich przedsiębiorstw, które stoją w obliczu coraz większych wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem technologii.

Współczesna sytuacja biznesowa wymusza na menadżerach przekształcenie sposobu funkcjonowania ich organizacji, adaptację nowych modeli biznesowych oraz skuteczne zarządzanie zespołami pracującymi zdalnie. Wierzymy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu w tym dynamicznym środowisku jest rozwijanie kompetencji cyfrowych przez kadry kierownicze.

Rzeczywista praca na rozwiązaniach.

Oferujemy unikalną możliwość skorzystania z dofinansowania, dostępnego poprzez operatorów, w celu wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Nasze działania skoncentrowane są na zapewnieniu praktycznej pomocy przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania i efektywnie prowadzić swoje firmy. Nasz program dofinansowania umożliwia dostęp do wysokiej jakości szkoleń i usług doradczych, które pomogą w podnoszeniu kompetencji i zdobyciu niezbędnej wiedzy w obszarze zarządzania.

Program usługi doradczej

Jest zgodny z Regulaminem projektu i pozwala

 • zdiagnozować potrzeby mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową,
 • określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • skorzystać z usług doradczych i/lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych.

 

Efekty usługi

Raport z analizy zawierający:

A. Analizę strategiczną przedsiębiorstwa

B. Ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa

C. Analizę kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

D. Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) dla każdej osoby objętej
usługą

PODSUMOWUJĄC

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • Mentoring zarządczy
 • Raport z analizy

 

 

*godziny szkoleniowe

FORMA 

stacjonarnie/

online

CZAS TRWANIA

w zależności od wielkości firmy

TERMIN

do ustalenia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Za najbardziej pomocne uważam analizowanie naszej konkretnej sytuacji i szukanie rozwiązań.

Ewa

Właścicielka studia animacji

00 / 00