SZKOLENIA

 

KOMPETENCJE MENADŻERÓW
I ZESPOŁÓW

SZKOLENIA

Dostarczamy narzędzia do wpierające rozwój kompetencji szefów i zespołów. Koncentrujemy się na uczeniu przez działanie.

Zatem mniej teorii, dużo pracy, by tworzyć trwały wpływ na rozwój firmy.

       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Koordynacja opieki zdrowotnej

Miejsce

Prowadzący

Marcin Sawicki

Koszt

Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Komunikacja interpersonalna

Miejsce

Prowadzący

Dorota Rycharska
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Rozwiązywanie konfliktów

Miejsce

Prowadzący

Dorota Rycharska
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Motywowanie pracowników

Miejsce

Prowadzący

Dorota Rycharska
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Zarządzanie czasem

Miejsce

Prowadzący

Dorota Rycharska
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Radzenie sobie ze stresem

Miejsce

Prowadzący

Dorota Rycharska
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Metodyka superwizji i coachingu

Miejsce

Prowadzący

Dorota Rycharska
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Delegowanie zadań

Miejsce

Prowadzący

Dorota Rycharska
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Organizacja pracy w zespole

Miejsce

Prowadzący

Małgorzata Amarjan
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Zarządzanie danymi w ochronie zdrowia

Miejsce

Prowadzący

Marcin Sawicki
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce medycznej

Miejsce

Prowadzący

Małgorzata Amarjan
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Prowadzenie dokumentacji medycznej

Miejsce

Prowadzący

Małgorzata Amarjan
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Zarządzanie informacją w placówce medycznej

Miejsce

Prowadzący

Dorota Rycharska
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej

Miejsce

Prowadzący

Małgorzata Amarjan
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia 
       Medycyna, Szkolenia Menadżerskie

Temat

Zarządzanie efektywnością placówki medycznej

Miejsce

Prowadzący

Dorota Rycharska
Koszt
Pobierz program 
Szczegóły szkolenia