Zarządzanie zespołem. Rozwój pracowników

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którym zależy na podniesieniu wiedzy oraz umiejętności swojego zespołu.

Dobór i ocena efektywności metod rozwojowych odpowiadającym potrzebom zespołu i celom organizacji. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników.

CEL:

Podejmowanie działań mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw pracowników w celu zwiększenia sprawności działania oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Powyższe działania opierają się zarówno na metodach wykorzystywanych w ramach organizacji jak i na korzystaniu przez pracowników z metod rozwojowych poza miejscem pracy.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Rozróżnia różne metody rozwoju pracowników i ocenia ich wartość dla rozwoju kompetencji pracowników zatrudnionych w danej organizacji.
 • Zna sposoby oceny potrzeb szkoleniowych pracowników.
 • Wskazuje korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia metod rozwoju opartych na wewnętrznych zasobach organizacji (np. praca projektowa, koła jakości, mentoring).
 • Wskazuje korzyści i koszty wynikające ze skorzystania z zewnętrznych metod rozwoju (tj. szkolenia, kursy, studia, konferencje).

Umiejętności

 • Umie identyfikować potrzeby szkoleniowe pracowników (np. na podstawie obserwacji z miejsca pracy czy wyników ocen okresowych)
 • W planach szkoleniowych uwzględnia potrzeby wynikające z rozwoju nowych technologii
 • Potrafi porównać oferty firm szkoleniowych i wykorzystuje różne kryteria ich oceny.
 • Dobiera metody rozwojowe adekwatne do potrzeb pracowników i celów organizacji
 • Ocenia efektywność wykorzystanych metod rozwoju pracowników

 

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Wspiera i promuje wśród pracowników motywację do rozwoju.
 • Postrzega rozwój jako wartość dla organizacji. Respektuje (lub bierze pod uwagę) potrzeby pracownika.

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X