Zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników

Zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą oddziaływać na postawy pracowników poprzez zachęcanie do osiągania zakładanych celów.

Tworzenie spójnego systemu motywacyjnego przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi. Łączenie motywowania z pozostałymi obszarami zarządzania zespołem.

CEL:

Oddziaływanie na postawy i zachowania pracowników poprzez zachęcanie ich do osiągania zakładanych celów firmy, dobrych wyników oraz wysokiej jakości pracy. Obejmuje działania z zakresu analizy potrzeb organizacji oraz pracowników, wyznaczania pracownikom mierzalnych celów, wyboru metod i narzędzi motywowania dostosowanych do stanowiska pracy oraz oczekiwań pracowników.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna podstawowe teorie motywacji.
 • Zna koncepcję zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania pracownikami w środowisku wielokulturowym.
 • Zna zasady zarządzania przez cele.
 • Zna metody i narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników.
 • Zna zasady tworzenia systemów motywacyjnych.
 • Wie, w jaki sposób powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem (np. ocenianiem, wynagradzaniem, rozwojem).

Umiejętności

 • Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników.
 • Umie dopasować metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy.
 • Umie stworzyć spójny system motywacyjny oparty na jasnych zasadach.
 • Potrafi określać i komunikować pracownikom kryteria doboru metod i narzędzi motywowania.
 • Potrafi przewidywać zachowania pracowników.
 • Potrafi powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem.

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Jasno komunikuje oczekiwania wobec pracownika.
 • Tworzy przyjazną atmosferę pracy zachęcając pracowników do angażowania się w realizowane zadania.
 • Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowników.
 • Docenia wkład pracy podwładnych.
 • Zna korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

Podziel się z innymi: