Zarządzanie zespołem. Delegowanie zadań i uprawnień

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którym zależy na odpowiednim rozdzielaniu zadań i uprawnień w zespole.

Prowadzący Dorota Rycharska

Prawidłowa ocena złożoności i czasu oraz identyfikacja zasobów potrzebnych do wykonania zadania. Nadawanie uprawnień w odniesieniu do kompetencji indywidualnych pracownika.

CEL:

Podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego (zgodnego z celami organizacji i kompetencjami pracownika) rozdzielania zadań pracownikom wraz z przekazaniem niezbędnych uprawnień do podejmowania decyzji. Proces ten odnosi się zarówno do działań cyklicznych (powtarzalnych) jak i jednorazowych projektów.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Ma wiedze na temat czynników mających znaczenie dla złożoności i trudności zadań
 • Identyfikuje różnorodność zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji zadań.
 • Wie jakie znaczenie ma delegowanie uprawnień dla procesu

 

Umiejętności

 • Prawidłowo ocenia czas niezbędny do wykonania określonego zadania.
 • Prawidłowo ocenia złożoność i stopień trudności zadań
 • Identyfikuje jakie zasoby indywidualne i organizacyjne są niezbędne do zrealizowania zadań.
 • Przekazuje uprawniania biorąc pod uwagę kompetencje oraz predyspozycje indywidualne pracownika.
 • Prowadzi prawidłową komunikację z pracownikami w trakcie realizacji zadań

 

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Buduje atmosferę zaufania
 • Prezentuje szacunek wobec podwładnych
 • Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw
 • Jest świadomy swojej postawy wobec delegowania uprawnień

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X