Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie zmianą

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą efektywnie przeprowadzać proces zmiany w organizacji.

Definiowanie kierunku i skutków planowanych zmian. Umiejętna komunikacja procesu zmian, dzięki skutecznych kanałach i treści komunikatów. Rezultatem jest pozytywne nastawienie wobec możliwości i zmian.

CEL:

Zdolność do zarządzania procesami zmian w przedsiębiorstwie. Obejmuje znajomość zasad i technik zarządzania zmianą oraz prawidłowego przeprowadzania procesu zmiany. Menadżer charakteryzujący się tą kompetencją potrafi zidentyfikować źródła oporu wobec zmian i stosować techniki ich ograniczania. Potrafi przekonać innych do wprowadzanych zmian.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna zasady i narzędzia zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie
 • Rozumie znaczenie i rolę zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie.
 • Zna główne przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu zmianą.

Umiejętności

 • Potrafi ocenić gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian.
 • Potrafi zainicjować zmiany i zostać liderem ich wprowadzenia w przedsiębiorstwie
 • Potrafi zdefiniować i wyjaśnić kierunek i skutki planowanych zmian
 • Dba o efektywność procesu zmian, uwzględniając stronę kosztów i korzyści
 • Umie komunikować proces zmian w przedsiębiorstwie, dobierając skuteczne kanały, techniki i treść komunikatów
 • Potrafi zidentyfikować źródła oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie i zaprojektować działania służące jego przezwyciężeniu

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Pozytywne nastawienie wobec nowych wyzwań i zmian. Otwartość
 • Kreatywność

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X