Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie relacjami z klientami

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą budować i utrzymywać długofalowe relacje z klientami.

Indywidualizowanie sposoby komunikacji i oferty dla klienta. Proponowanie zmian w ofercie organizacji, dzięki umiejętności projektowania i analizy badań marketingowych. Rezultatem jest umiejętność określenia oczekiwań różnych grup klientów.

CEL:

Jest to proces pozyskiwania, gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystania w celach marketingowych informacji na temat klientów, jak również podejmowania działań w celu zbudowania i utrzymania długoterminowych relacji z klientami. Obszar ten łączy działania biznesowe oraz technologiczne.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami
 • Zna przepisy prawne odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów
 • Wskazuje związek pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa i strategią marketingową
 • Zna narzędzia marketingowe nastawione na kształtowanie relacji z klientem
 • Wskazuje czynniki mające znaczenie dla lojalności klienta Zna modele najważniejsze zachowań konsumentów

Umiejętności

 • Potrafi wskazać i opisać potrzeby oraz oczekiwania różnych grup klientów
 • Projektuje badania rynku skoncentrowane na diagnozie potrzeb i oczekiwań klientów
 • Potrafi dokonać analizy i interpretacji badań marketingowych
 • Proponuje zmiany w ofercie przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki badań marketingowych
 • Wykorzystuje narzędzia komunikacji elektronicznej w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem
 • Indywidualizuje ofertę i sposób kontaktu z klientem
 • Zna ofertę rynkową rozwiązań technologicznych typu CRM oraz potrafi wykorzystać narzędzia ICT i oprogramowanie wspierające zarządzanie relacjami z klientami

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Dostrzega znaczenie relacji bezpośredniej w utrzymaniu klienta
 • Dostrzega różnorodność potrzeb swoich klientów

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X