Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie procesami

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą usprawnić procesy i systemy istniejące w ramach organizacji.

Prowadzący Dorota Rycharska

Identyfikacja procesów podstawowych i kluczowych dla organizacji. Wdrażanie zmian w potrzebujących tego procesach, dzięki umiejętnym planowaniu procesu kontroli.

CEL:

Określanie, kontrolowanie, koordynowanie i udoskonalanie procesów. Dążenie do usprawnienia funkcjonujących procesów, systemów, rozwiązań w ramach organizacji. Kompetencja obejmuje działania z zakresu: analizy poszczególnych procesów w organizacji, planowania ich kontroli, a także planowania systemowych rozwiązań zmierzających do ich usprawnienia.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna zasady podejścia procesowego do zarządzania. Ma wiedzę o definiowaniu procesów.
 • Zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesowym.
 • Zna zasady opisu cyklu procesowego w organizacji. Ma wiedzę o cechach i parametrach procesów.
 • Zna zasady podejścia strategicznego w zarządzaniu procesem.

Umiejętności

 • Potrafi zidentyfikować procesy w organizacji.
 • Identyfikuje procesy najważniejsze - kluczowe dla organizacji.
 • Potrafi przeprowadzić analizę wybranego procesu.
 • Potrafi zaplanować proces kontroli i wyciągania wniosków z ich wyników.
 • Na podstawie wyników kontroli potrafi zaproponować i wdrożyć zmiany w procesach tego wymagających.
 • Wprowadza systemowe zmiany w procesach.
 • Potrafi wykorzystać narzędzia ICT i oprogramowanie wspierające proces zarządzania procesami.

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy.
 • Pozytywny stosunek do zmiany.
 • Etyczne postępowanie.

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X