Efektywny menadżer

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy zarządzają lub planują zarządzać zespołami, które chcą zarządzać efektywnością osobistą i zespołu w oparciu o nowoczesne metody pracy.

Prowadzący Dorota Rycharska

Dzięki wiedzy i sposobom na zarządzanie swoim czasem, umiejętności koncentrowania się na najważniejszych aspektach i panowaniu nad stresem zyskasz swobodę działania. A to właśnie ona jest najwspanialszym nośnikiem rozwoju – to ona daje Ci przestrzeń na nowe pomysły i ich realizację – oczywiście świetnie zaplanowaną!

CEL:

Umiejętność priorytetyzowania zadań w celu maksymalizacji efektywności pracy. Łączenie priorytetów biznesowych z priorytetami zespołu.

KORZYŚCI:

Uczestnik po udziale w szkoleniu:

  • potrafi wdrażać system zarządzania czasem i planowania pracy odpowiedni dla szefa i zespołu
  • zna metody zwiększenie efektywności w pracy
  • potrafi ustalać priorytety i koncentrować się na rezultatach
  • dostosowuje narzędzia do skutecznego określania priorytetów działań i koncentracji na pracy
  • tworzy przestrzeń do łączenia biznesowych priorytetów z priorytetami zespołu

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X