Skuteczność menadżerska. Rozwiązywanie problemów

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą generować skuteczne rozwiązania pozwalające na eliminację istniejących problemów w organizacji.

Prowadzący Dorota Rycharska

Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu dążącego do zniwelowania problemu. Przewidywanie potencjalnych problemów, które mogą pojawić się w każdym obszarze działania. Rezultatem jest umiejętność wypracowania i wdrożenia rozwiązań w oparciu o techniki analizy.

CEL:

Przewidywanie potencjalnych i identyfikowanie istniejących problemów (związanych z zarządzaniem firmą) w działalności przedsiębiorstwa oraz wypracowywanie skutecznych rozwiązań pozwalających na ich eliminację. Zdolność do analizy sytuacji problemowej, generowania propozycji jej rozwiązania i wprowadzania zmian z korzyścią dla organizacji.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna metody i techniki analizy problemów.
 • Zna narzędzia ICT wspierające procesy zarządcze.

Umiejętności

 • Umie prowadzić analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa przewidując potencjalne problemy, które mogą się pojawić w każdym z obszarów jego działania.
 • Umie zidentyfikować zaistniałe problemy.
 • Potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę problemu z uwzględnieniem jego przyczyn oraz skutków i relacji występujących między nimi.
 • Umie stosować techniki analizy problemów.
 • Umie wypracowywać, dokonać selekcji i wdrożyć rozwiązania pozwalające na eliminację problemów.
 • Umie angażować pracowników w poszukiwanie przyczyn i wypracowywanie rozwiązań problemu.
 • Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces zarządzania zmianą prowadzącą do zniwelowania problemu.
 • Potrafi monitorować skuteczność rozwiązań wprowadzonych w celu likwidacji problemu.

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Jest decyzyjny/a, potrafi szybko wypracować samodzielnie lub w zespole rozwiązanie problemu w warunkach niepewności.
 • Jest nastawiony/a na pracę zespołową. Jest dociekliwy/a i dokładny/a.

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X