Przywództwo. Kształtowanie kultury organizacyjnej

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą osiągnąć kulturę opartą na wartościach, wizji oraz oczekiwaniach pracowników.

Łatwość funkcjonowania wśród i sprawna interpretacja zachowań osób z różnych kontekstów kulturowych. Wdrażanie elementów standardów działania i promowanie ich poprzez swoją postawę.

CEL:

Tworzenie proaktywnych uwarunkowań sprawnego i skutecznego działania uwzględniających charakter danej organizacji, jej wartości, cele i zadania, misję, wizję oraz potencjał i oczekiwania pracowników na różnych szczeblach i obszarach organizacji. Dążenie do osiągnięcia poziomu kultury pożądanej przez właścicieli i pracowników, w zakresie istniejących wartości, norm, zasad postępowania i zachowań występujących w relacjach z różnymi interesariuszami.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna podstawowe uwarunkowania kultur organizacyjnych Zna elementy składowe kultury organizacyjnej
 • Ma wiedzę na temat transponowania wartości w normy i reguły postępowania
 • Ma wiedzę na temat zasad tworzenia kodeksów, procedur, regulaminów
 • Ma wiedzę na temat dominujących oczekiwań pracowników na rynku pracy w Polsce

 

Umiejętności

 • Potrafi sprawnie interpretować zachowania osób pochodzących z różnych kontekstów kulturowych
 • Potrafi wdrożyć podstawowe elementy regulaminów, standardów działania
 • Swoją postawą i zachowaniem promuje wartości organizacji
 • Potrafi wdrożyć rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zgodnie z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacji
 • Potrafi pobudzać do działania wskazując podstawowe zalety kultury proefektywnościowej

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Posiada łatwość funkcjonowania wśród pracowników z różnych kultur
 • Tworzy rozwiązania długookresowe przy aktywnym współudziale różnych interesariuszy

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X