Przywództwo. Inspirowanie i budowanie zaangażowania

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą oddziaływać na pracowników poprzez pobudzanie motywacji wewnętrznej.

Inspirowanie werbalne i budowanie zaangażowania. Pobudzanie pracowników do działania poprzez dostarczanie im oczekiwanych komunikatów. Rezultatem jest umiejętność oceny potencjału i delegowanie pracownikom zadań zgodnie z ich kompetencjami.

CEL:

Pobudzanie pracowników do ponadprzeciętnej aktywności przez stosowanie inspirującego apelu oraz oddziaływanie na nich przez przykład i szacunek oraz stosowanie metod i narzędzi pobudzania motywacji wewnętrznej osób zatrudnionych. W ramach danej kompetencji szczególnie cenione jest przekonanie pracowników, że praca, którą wykonują ma sens a ich podwyższone zaangażowanie zapewni sukces firmie i pracownikom. Weryfikacja tej kompetencji w praktyce polega na porównaniu zaangażowania pracowników na różnym etapie realizacji zadania oraz efektu końcowego ich pracy z przyjętymi/ założonymi normami/planem itp.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Wie jakie czynniki wpływają na zaangażowanie Zna regułę zaangażowania i konsekwencji
 • Zna koncepcję modyfikacji zachowań/uczenia się
 • Identyfikuje czynniki wpływającej na sukces w organizacji
 • Zna metody i narzędzia budowania zaangażowania

Umiejętności

 • Potrafi ocenić potencjał pracowników
 • Potrafi delegować zadania zgodnie z kompetencjami pracowników
 • Umie zainspirować odpowiednim komunikatem werbalnym
 • Umie stosować metody i narzędzia budowania zaangażowania
 • Umie pobudzać pracowników do działania poprzez dawanie przykładów, których oni oczekują

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Swoją wartość jako menadżera potwierdza w działaniu
 • Jest odbierany przez współpracowników jako osoba wiarygodna
 • Sprawnie i skutecznie tworzy rozwiązania podnoszące zaangażowanie pracowników
 • Posiada łatwość inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X