Przywództwo. Budowanie relacji ze współpracownikami

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą tworzyć i utrzymywać relacje z zespołem oparte na wspólnych celach i wzajemnych korzyściach.

Budowanie własnego pozytywnego wizerunku jako lidera. Identyfikacja i zaspokajanie potrzeb ludzi. Rezultatem jest umiejętność tworzenia dobrej, korzystnej atmosfery w pracy.

CEL:

Tworzenie i utrzymywanie relacji przywódczej odpowiadającej oczekiwaniom współpracowników/ podwładnych a polegającej na wskazywaniu wzajemnych korzyści, wspólnego celu działania i wspólnych wartości. W praktyce budowanie relacji ze współpracownikami ma na celu stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy, opartej o wzajemny szacunek i zaufanie, powstającej we wspólnej realizacji zadań, potwierdzających intencje, motywacje oraz kompetencje współpracujących osób.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna podstawowe zasady budowania relacji ze współpracownikami
 • Zna podstawowe koncepcje na temat potrzeb człowieka
 • Zna podstawowe zasady tworzenia się indywidualnych hierarchii wartości
 • Ma wiedzę na temat różnic kulturowych pracowników pochodzących z różnych krajów a pracujących w Polsce

Umiejętności

 • Potrafi zbudować swój pozytywny wizerunek jako lidera
 • Umie przekonać ludzi, że jest sprawnym i skutecznym menadżerem
 • Potrafi zidentyfikować potrzeby ludzi i odpowiednio je zaspokajać
 • Tworzy dobrą atmosferę w pracy
 • Potrafi pokazać ludziom, że wzajemny szacunek i zaufanie jest ważnym czynnikiem każdej relacji

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Łatwo zdobywa pozycję lidera docenianego przez pracowników
 • Jest odbierany przez współpracowników jako osoba wiarygodna
 • Ma łatwość skupiania ludzi wokół siebie
 • Łatwo tworzy relacje długotrwałe, chętnie podtrzymywane przez współpracowników

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X