Prowadzenie dokumentacji medycznej

Personel zarządzający i administracyjny podmiotów leczniczych

Prowadzący Małgorzata Amarjan

Wsparcie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej w obszarze szkoleń. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

CEL:

Uzupełnienie potrzeb kompetencyjnych na poziomie wiedzy i umiejętności wobec personelu medycznego wynikające z konieczności dopasowania się do zmian makro i mikro-ekonomicznych sektora ochrony zdrowia.

KORZYŚCI:

Uczestnik po udziale w szkoleniu:

  • potrafi prowadzić dokumentację medyczną oraz skutecznie nadzorować ten proces
  • zna przepisy i regulacje dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej
  • zna pojęcie danych wrażliwych i zasady administrowania nimi
  • ma wiedzę nt. przepisów regulujących ochronę danych osobowych w placówce medycznej, również w kontekście regulacji RODO

PROWADZĄCY: Małgorzata Amarjan

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Projektu rozwoju kompetencji w sektorze Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej skontaktuj się z nami.

Zadaj pytanie

X