Pakiet | 6 godzin konsultacji biznesowych

Pakiet | 6 godzin konsultacji biznesowych

2,200.00  z Vat

Kategoria:

Idealne rozwiązanie, gdy chcesz zweryfikować model biznesowy, ścieżkę klienta, ułożyć model pracy  zarówno Twój jako szefa i zespołu. Często koncertujemy się na zdefiniowaniu do ułożeniu pracy zespołu i szefa wokół potrzeby klientów, wypracowujemy podstawowe procesy biznesowe.

To 6 godzin konsultacji, przed spotkaniem odpowiesz na 3 proste pytania, abyśmy mogli skoncentrować się na rozwiązaniu najważniejszego dla ciebie kierunku pracy.

Zakres: model biznesowy, ścieżka klientów, generowanie propozycji wartości, zarządzanie zespołem, upraszczanie procesów w firmie, model pracy, zarządzanie efektywnością własną i zespołu, obsługa klienta, sprzedaż.

CEL: Na bazie diagnozy wyzwań i problemów Twojej firmy przedstawimy Ci zestaw rekomendacji, których wdrożenie spowoduje, że przychody Twojej firmy będą rosnąć

KORZYŚCI: Gdy drożysz  nasze rekomendacje, możemy wesprzeć Was w ich wdrożeniu, aby przełożyły się na efekty biznesowe w możliwie krótkim czasie.

ROWADZĄCY: Dorota Rycharska