Orientacja strategiczna. Przedsiębiorczość

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą wdrażać korzystne działania biznesowe w oparciu o potrzeby klienta.

Identyfikacja i zrozumienie szans rynkowych. Uwzględnianie wpływu otoczenia, dzięki znajomości techniki analizy ryzyka. Rezultatem jest umiejętność planowania przedsięwzięć prowadzących do realizacji celów biznesowych.

CEL:

Zdolność zidentyfikowania i zrozumienia zróżnicowanych (w tym nowych i zmiennych) potrzeb klientów oraz podjęcia działań służących ich zaspokojeniu z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Menadżer wykazujący się tą kompetencją potrafi podejmować skalkulowane ryzyko w planowaniu i wdrażaniu działań biznesowych. Wykazuje inicjatywę i wytrwałość w realizacji planów.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Umie przeprowadzić analizę silnych i słabych stron, szans i zagrożeń w odniesieniu do otoczenia i przedsiębiorstwa
 • Zna techniki analizy ryzyka
 • Zna zasady zorganizowanego działania

Umiejętności

 • Potrafi zidentyfikować szanse rynkowe w oparciu o niezaspokojone potrzeby klientów
 • Potrafi ocenić potencjał rynku w odniesieniu do zidentyfikowanej potrzeby/potrzeb
 • Uwzględnia wpływ otoczenia, zmian technologicznych i społecznych na kreowanie nowych potrzeb
 • Umie działać samodzielnie i przekonywać innych do swoich planów i decyzji
 • Umie planować przedsięwzięcia prowadzące do realizacji celów biznesowych
 • Potrafi podejmować skalkulowane ryzyko w celu osiągnięcia korzyści biznesowych
 • Potrafi zarządzać dostępnymi zasobami w sposób pozwalający na uzyskanie efektu synergii

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Jest proaktywny i wykazuje inicjatywę w działaniu
 • Wytrwale dąży do realizacji założonych planów i jednocześnie charakteryzuje się postawą adaptacyjną
 • Nie zraża się porażkami - jest otwarty na uczenie się na błędach i wyciągania z nich pozytywnych wniosków
 • Podchodzi do nowych wyzwań z entuzjazmem i optymizmem

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X