Orientacja strategiczna. Innowacyjność

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą rozwijać swoje organizacje poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań.

Prowadzący Dorota Rycharska

Inicjowanie zmian i modelowanie innowacji. Wychodzenie poza schematy postępowania, dzięki znajomości innowacyjności technologicznej oraz zarządczej. Rezultatem jest umiejętność dostrzegania luk rynkowych i podejmowanie ryzyka.

CEL:

Tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań z zakresu produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, procesów jak i w obszarze zarządzania w celu rozwoju organizacji i osiągnięcia przez nią przewagi konkurencyjnej.  Kompetencja wiąże się z: analizą otoczenia firmy i potrzeb konsumentów, procesów zarządczych w organizacji, szacowaniem kosztów i zysków płynących z działań innowacyjnych oraz podejmowaniem ryzyka.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna pojęcia innowacyjności technologicznej (produktowa/usługowa, procesowa) oraz zarządczej (z zakresu organizacji i zarządzania).
 • Zna regulacje prawne dotyczące, prawa autorskiego, własności intelektualnej (m.in. patentów, znaków towarowych), i jej ochrony.
 • Zna zasady oraz techniki analizy kosztów i zysków wprowadzanych innowacji.
 • Zna techniki twórczego myślenia.
 • Zna zasady zarządzania zmianą w organizacji.

Umiejętności:

 • Umie poszukiwać informacji na temat trendów w branży, w której działa przedsiębiorstwo.
 • Umie prowadzić analizy otoczenia firmy oraz aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów.
 • Umie krytycznie analizować procesy zarządcze w organizacji.
 • Umie dostrzegać luki rynkowe.
 • Potrafi szacować koszty i zyski płynące z wdrożenia innowacji.
 • Potrafi podejmować ryzyko.
 • Potrafi wypracowywać nowatorskie rozwiązania, planować proces ich wdrożenia i wprowadzać je w życie (także z użyciem ICT).
 • Umie tworzyć w organizacji warunki sprzyjające tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.
 • Potrafi komunikować zmiany wprowadzane w organizacji.

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Zdolność do wychodzenia poza schematy postępowania
 • Potrafi zachęcać pracowników do zgłaszania propozycji usprawnień i inspiruje ich do kreatywności

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X