Nowe technologie medyczne

Szkolenie przygotowuje uczestnika do podniesienia efektywności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, wpierającym efektywną komunikację wewnątrz organizacji oraz procesy lecznicze. Dostarcza wiedzę pozwalającą na digitalizację procesów medycznych i korzystanie z multimediów w budowaniu efektywnych relacji.

Informacje dodatkowe

TERMIN

Do indywidualnego ustalenia przy grupach minimum 3 osobowych.

Prowadzący Dorota Rycharska

Dorota Rycharska AgileBiznes

Program dla menadżerów i osób przygotowywanych do zarządzania placówką medyczną, zainteresowanych rozwojem nowoczesnych technologii medycznych.

PROGRAM:

 1. Nowoczesne technologie medyczne i efektywność procedur medycznych przy ich wykorzystaniu
 2. Technologie ICT w procesie komunikacji wewnętrznej, podnoszące efektywność zespołów i realizowanych procedur leczniczych
 3. Digitalizacja procesów medycznych wspierająca efektywną komunikację wewnętrzną.
 4. Korzystanie z multimediów w budowaniu efektywnych relacji z lekarzami, personelem pomocniczym i pacjentami.
 5. Model pracy zespołów z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej w kontekście efektywności procesu leczenia.

Biorąc udział w warsztacie otrzymujesz 16 godzin rzeczywistej pracy na rozwiązaniach, a poza tym:

 • poznajesz nowoczesne technologie medyczne i potrafisz podnosić efektywność procedur medycznych przy ich wykorzystaniu.
 • rozumiesz potrzebę podążania za rozwojem technologicznym w ochronie zdrowia
 • stosujesz technologię ICT w procesie komunikacji wewnętrznej, podnosząc efektywność realizowanych procedur.
 • używasz programów służących do efektywnej komunikacji wewnętrznej.
 • swobodnie poruszasz się w sieci i korzystasz z multimediów w budowaniu relacji z lekarzami, personelem pomocniczym i pacjentami.
 • budujesz treści przy użyciu form typowych dla komunikacji zdalnej.
 • organizujesz spotkania wewnętrzne w wirtualnych narzędziach.
 • profesjonalizujesz kontakty interpersonalne w zespole z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • materiały do pracy własnej i warsztatowej

FORMA SZKOLENIA: online

Możliwe finasowanie z projektu: Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej skontaktuj się w sprawie wsparcia dla Twojej placówki

Szkolenie z dofinansowaniem : więcej informacji


PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Konsultantka i trenerka, projektuje procesy i innowacje. Angażuje liderów i organizacje w #AgileBiznes

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i kompetencji lidera - od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem menadżerów i organizacji. Absolwentka Management Development Program ICAN Institute, socjolożka, certyfikowany Agile PM i Prince2 PM, projektantka Design Thinking. Sprawnie upraszcza procesy w firmach, łącząc doświadczenie w biznesie i pracy projektowej, szczególnie w komercyjnych i niekomercyjnych placówkach medycznych.

Przez ostatnie 4 lata przeprowadziła 3500 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych, w zakresie efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju firm, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych.

Ma 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowo – doradczych dla branży w zakresie optymalizacji biznesowej i zarządzania w placówkach opieki zdrowotnej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadaj pytanie

X