Motywowanie pracowników

Prywatne instytucje pomocy społecznej, niepubliczne Domy Pomocy Społecznej, placówki całodobowej opieki, organizacje pozarządowe i rynkowe pomocy społecznej – personel zarządzający, administracyjny i terenowy; niepubliczne placówki pomocy społecznej, np. prywatne domy pomocy społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa i prywatne podmioty oferujące usługi społeczne.

Prowadzący Dorota Rycharska

Wsparcie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej w obszarze szkoleń. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

CEL:

Uzupełnienie potrzeb kompetencyjnych na poziomie wiedzy i umiejętności wobec personelu medycznego wynikające z konieczności dopasowania się do zmian makro i mikro-ekonomicznych sektora ochrony zdrowia.

KORZYŚCI:

Uczestnik po udziale w szkoleniu:

  •  zna narzędzia motywowania
    - zna zasady doboru motywatorów do poziomu kompetencji i motywacji pracownika
  • umie formułować informacji zwrotnej
  • umie rozpoznawać potrzeby, przeświadczenia, zachowania pracowników
  • umie pokazać związek między wysiłkiem a rezultatem i relacje między efektywnością a nagrodą
  • umie zidentyfikować reakcję na czynniki motywujące i spersonalizować strategie motywacyjne
  • wie jak reagować na demotywujące sytuacje w pracy

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Projektu rozwoju kompetencji w sektorze Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej skontaktuj się z nami.

Zadaj pytanie

X