Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji. Marketing i sprzedaż w gospodarce cyfrowej.

Głównym celem jest dążenie do usprawnienia funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych działań marketingowo-sprzedażowych w ramach realizacji strategii cyfrowej. Szkolenie prowadzi do samodzielnego podniesienia kompetencji, pozyskania praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów angażującej i efektywnej komunikacji marketingowej.

Informacje dodatkowe

TERMIN

do ustalenia

Prowadzący Dorota Rycharska

Dorota Rycharska AgileBiznes

Szkolenie prowadzi do sprawnej koordynacji i wyznaczania celów do realizacji działań marketingowych i sprzedażowych wykorzystujących cyfrowe narzędzia w ramach realizacji strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

PROGRAM:
 1. Wprowadzenie do marketingu strategicznego oraz nowoczesnych metody marketingu mix
 2. Zasady działania marketing- automation.
 3. Metodyka Service Design w określeniu sposobu komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych
 4. Zasady kontent marketingu
 5. Plan komunikacji i narzędzia wykorzystywane do automatyzacji procesu
 6. Komunikacja marki z wykorzystaniem Facebook
 7. Komunikacja marki z wykorzystaniem Instagram
 8. Komunikacja marki z wykorzystaniem Google
Biorąc udział w warsztacie otrzymujesz 16 godzin rzeczywistej pracy na rozwiązaniach, a poza tym:
 • charakteryzujesz zasady i przykłady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych.
 • charakteryzujesz zasady działania marketing-automation.
 • charakteryzujesz pojęcia nowoczesnego marketingu cyfrowego.
 • identyfikujesz metody i narzędzi angażowania klientów w proces kreowania wartości i personalizacji produktów/ usług.
 • identyfikujesz właściwe narzędzia marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji.
 • planujesz działania w oparciu o potrzeby klientów.
 • dostrzegasz różnorodność potrzeb klientów.
 • komunikujesz w sposób łatwy do zrozumienia

Przemyślane i sprawdzone działania. Na to stawiamy.


Dodatkowo w cenie otrzymujesz:
 • materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • po szkoleniu follow-up w formie rozmowy (konsultacji)

FORMA SZKOLENIA: online na platformie Zoom

Możliwe finasowanie z projektu: Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji. skontaktuj się w sprawie wsparcia dla Twojej placówki

Szkolenie z dofinansowaniem : więcej informacji


PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Konsultantka i trenerka, projektuje procesy i innowacje. Angażuje liderów i organizacje w #AgileBiznes

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych i doświadczeń klientów– od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem organizacji, menedżerów i zespołów. Socjolog, absolwentka Management Development Program ICAN Institute, certyfikowany AgilePM i Prince2 PM, UX Researcher, UX Designer projektant Design Thinking, certyfikowany konsultant Maxie DISC. Przez ostatnie 5 lat przeprowadziła 3500 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych. Z zakresu efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju organizacji, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych. Jest przygotowana do budowania efektywności biznesowej w organizacjach w ramach uczestnictwa w rozwojowych programach menadżerskich oraz w związku z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu wygrywającymi organizacjami.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadaj pytanie

X