LIDER w zmianie

Lider, to osoba:

 • za którą podążają inni
 • tworzy doświadczenia
 • jest widoczna
 • pyta i zachęca do szukania odpowiedzi
 • wie o rzeczach ważnych dla ludzi i organizacji, jest świadomy potrzeb swoich i innych

A kiedy będzie umiał angażować siebie i innych w cele, pracować zgodnie z wartościami Agile i postawi na:

 • ludzi i relacje przed procesami i narzędziami
 • działające rozwiązania
 • współpracę i zrozumienie klienta zamiast twardych negocjacji
 • reagowanie na zmiany

Informacje dodatkowe

TERMIN

Do indywidualnego ustalenia przy grupach minimum 3 osobowych.

Prowadzący Dorota Rycharska

Dorota Rycharska AgileBiznes

Program dla menadżerów zainteresowanych rozwojem angażującego i zwinnego przywództwa. To rozwiązanie obecnych, najbardziej palących wyzwań menedżerów. Pokazuje, jak patrzeć na rozwój organizacji w sposób całościowy, integrując różne funkcje biznesowe.

PROGRAM: składa się z 5 modułów.

 • Moduł 1: Dysfunkcje pracy zespołowej
 • Moduł 2: Skuteczna komunikacja i współpraca z interesariuszami
 • Moduł 3: Narzędzie zwinnego lidera
 • Moduł 4: Twórcza odwaga i prowadzenie sesji kreatywnych
 • Moduł 5: Rozwój talentów

Biorąc udział w warsztacie otrzymujesz 15 godzin rzeczywistej pracy na rozwiązaniach, a poza tym:

 • stajesz się wszechstronnym liderem,
 • rozwijasz talenty,
 • umiesz angażować zespół do podejmowania ponadstandardowych działań i realizacji śmiałych celów,
 • wykorzystujesz narzędzia i elementy zwinnego zarządzania projektami do podniesienia efektywności pracy własnej i zespołów,
 • pielęgnujesz kreatywność i umiesz przeprowadzić zespół przez sesję kreatywną,
 • posiadasz osobista wydajność biznesową.

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • follow-up:
  • 1 godzina indywidualnej konsultacji z trenerem po zakończeniu programu
  • dedykowany dostęp do prywatnej grupy wsparcia i konsultacji z trenerem i uczestnikami warsztatu, w trakcie trwania i 1 miesiąc po zakończeniu programu

FORMA SZKOLENIA: online na platformie Zoom


PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Konsultantka i trenerka, projektuje procesy i innowacje. Angażuje liderów i organizacje w #AgileBiznes

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych i doświadczeń klientów– od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem organizacji, menedżerów i zespołów. Socjolog, absolwentka Management Development Program ICAN Institute, certyfikowany AgilePM i Prince2 PM, UX Researcher, UX Designer projektant Design Thinking, certyfikowany konsultant Maxie DISC. Przez ostatnie 5 lat przeprowadziła 3500 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych. Z zakresu efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju organizacji, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych. Jest przygotowana do budowania efektywności biznesowej w organizacjach w ramach uczestnictwa w rozwojowych programach menadżerskich oraz w związku z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu wygrywającymi organizacjami.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadaj pytanie

X