Koordynacja opieki zdrowotnej

Placówki medyczne, prywatne instytucje pomocy społecznej  – personel zarządzający, administracyjny i terenowy; niepubliczne placówki pomocy społecznej, np. prywatne domy pomocy społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa i prywatne podmioty oferujące usługi społeczne.

SKU: koordynacja Kategorie: ,

Prowadzący : Maciej Sawicki

Rozpoznawanie potrzeb i inicjowanie zmian w procesie ogólnej  oferowanej opieki zdrowotnej w kierunku skoordynowanego modelu opieki zdrowotnej. Rezultatem jest  umiejętność analizowania i przeistaczania procesów opieki zdrowotnej, w placówkach oferujących usługi medyczne dla Klientów komercyjnych i nie komercyjnych.

CEL:

Zdobycie umiejętności analitycznych i twórczych pozwalających na tworzenie modeli skoordynowanej opieki zdrowotnej w przedsiębiorstwach oferujących usługi medyczne. Nabycie kompetencji niezbędnych do modelowania ścieżki obsługi Pacjenta od momentu styku z przedsiębiorstwem (uwzględniających kampanie internetowe), poprzez kanały kontaktu, opiekę w placówce, informację zwrotne do Pacjenta po wykonaniu usługi, badanie zadowolenia,  uwzględniające obsługę klientów komercyjnych i nie komercyjnych.

KORZYŚCI:

Uczestnik po udziale w szkoleniu:

  • zna i rozumie system koordynowanej opieki zdrowotnej
  • potrafi współtworzyć i wdrażać system koordynowanej opieki zdrowotnej
  • rozumie potrzebę tworzenia systemu koordynowanej opieki zdrowotnej
  • potrafi budować "drogi" klientów, uwzględniając wszystkie kluczowe kroki do satysfakcji na najwyższym poziomie
  • potrafi budować modele obsługi klientów w placówce medycznej
  • analizuje i wdraża kluczowe wskaźniki mające wpływ na budowanie satysfakcji klientów z oferowanych usług
  • potrafi diagnozować punkty styku klient-pacjent
  • potrafi dbać o stale rosnący trend zadowolenia klientów

PROWADZĄCY:

MARCIN SAWICKI

zarządzanie w medycynie, optymalizacja procesowa

Menedżer z szerokim doświadczeniem w budowaniu zespołów, tworzeniu i wdrażaniu procesów oraz programów badań jakościowych, a także organizowaniu dużych samodzielnych jednostek organizacyjnych zorientowanych na klienta.

Posiada 20-letnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu procesami obsługi klienta w dużych strukturach organizacyjnych, w tym 10-letnie w prywatnej opiece medycznej (Medicover i PZU Zdrowie).

Według talentów Gallupa, wieczny optymista, którego współpraca z ludźmi napędza do działania. Odpowiedzialny maksymalista dążący do osiągnięcia wyznaczonych celów. Wizjoner zainspirowany przyszłością, chętnie poszukujący nowych pomysłów i idei. Jego tajną bronią jest komunikatywność oraz umiejętność budowania dobrych relacji.

Prywatnie pasjonat off-roadu oraz caravaningu.

Więcej o współpracujących ekspertach dowiesz się TUTAJ

 

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Projektu rozwoju kompetencji w sektorze Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej skontaktuj się z nami.

Zadaj pytanie