Koordynacja opieki zdrowotnej

Prywatne instytucje pomocy społecznej, niepubliczne Domy Pomocy Społecznej, placówki całodobowej opieki, organizacje pozarządowe i rynkowe pomocy społecznej – personel zarządzający, administracyjny i terenowy; niepubliczne placówki pomocy społecznej, np. prywatne domy pomocy społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa i prywatne podmioty oferujące usługi społeczne.

Rozpoznawanie potrzeb i inicjowanie zmian w procesie ogólnej  oferowanej opieki zdrowotnej w kierunku skoordynowanego modelu opieki zdrowotnej. Rezultatem jest  umiejętność analizowania i przeistaczania procesów opieki zdrowotnej, w placówkach oferujących usługi medyczne dla Klientów komercyjnych i nie komercyjnych.

CEL:

Zdobycie umiejętności analitycznych i twórczych pozwalających na tworzenie modeli skoordynowanej opieki zdrowotnej w przedsiębiorstwach oferujących usługi medyczne. Nabycie kompetencji niezbędnych do modelowania ścieżki obsługi Pacjenta od momentu styku z przedsiębiorstwem (uwzględniających kampanie internetowe), poprzez kanały kontaktu, opiekę w placówce, informację zwrotne do Pacjenta po wykonaniu usługi, badanie zadowolenia,  uwzględniające obsługę klientów komercyjnych i nie komercyjnych.

KORZYŚCI:

Uczestnik po udziale w szkoleniu:

  • zna i rozumie system koordynowanej opieki zdrowotnej
  • potrafi współtworzyć i wdrażać system koordynowanej opieki zdrowotnej
  • rozumie potrzebę tworzenia systemu koordynowanej opieki zdrowotnej
  • potrafi budować "drogi" klientów, uwzględniając wszystkie kluczowe kroki do satysfakcji na najwyższym poziomie
  • potrafi budować modele obsługi klientów w placówce medycznej
  • analizuje i wdraża kluczowe wskaźniki mające wpływ na budowanie satysfakcji klientów z oferowanych usług
  • potrafi diagnozować punkty styku klient-pacjent
  • potrafi dbać o stale rosnący trend zadowolenia klientów

PROWADZĄCY: Marcin Sawicki

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Projektu rozwoju kompetencji w sektorze Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej skontaktuj się z nami.

Zadaj pytanie

X