Koordynacja opieki zdrowotnej w placówce medycznej

1,500.00  z Vat

Szkolenie przygotowuje uczestnika do podniesienia efektywności placówki medycznej, koordynowania i współpracy między pracownikami medycznymi i niemedycznymi w placówce medycznej oraz organizacji pracy placówki i prowadzenia nadzoru nad jej prawidłowym funkcjonowaniem w zakresie personalnym, logistycznym, biznesowym. Wdrożenie efektywności wpływa na przewagę konkurencyjną firmy.

Na stanie

Dodatkowe informacje

TERMIN

30-31.07.2021

Prowadzący Małgorzata Amarjan

Program dla menadżerów i osób przygotowywanych do zarządzania placówką medyczną, zainteresowanych rozwojem angażującego i zwinnego leadershipu.

PROGRAM:

 1. Definicja systemu koordynowanej opieki zdrowotnej
 2. Etapy tworzenia połączeń w koordynowanej opiece zdrowotnej
 3. Procedury medyczne i niemedyczne w zakresie rozszerzania zakresu usług
 4. Narzędzie usprawniające procedury medyczne i niemedyczne w placówce medycznej
 5. Sposoby komunikacji z pacjentami i stronami procesu leczenia
 6. Aspekty zwiększenia konkurencyjności pomiędzy dostawcami usług medycznych
 7. Nadzór nad jakością pracy placówki medycznej w zakresie ciągłości leczenia pacjenta
 8. Motywacja personelu medycznego i niemedycznego do całościowej opieki nad pacjentem

Biorąc udział w warsztacie otrzymujesz 16 godzin rzeczywistej pracy na rozwiązaniach, a poza tym:

 • rozumiesz system koordynowanej opieki zdrowotnej i wymagania dotyczące koordynacji usług zdrowotnych
 • potrafisz współtworzyć i wdrażać procedury medyczne i niemedyczne w zakresie rozszerzania zakresu usług
 • masz wiedzę i umiejętności jak usprawnić procedury medyczne i niemedyczne w placówce medycznej
 • rozumiesz i stosujesz różne sposoby komunikacji z pacjentami zapewniające ciągłość leczenia
 • rozumiesz i stosujesz aspekty zwiększenia konkurencyjności pomiędzy dostawcami usług medycznych
 • prowadzisz wewnętrzny nadzór nad jakością pracy placówki medycznej w zakresie ciągłości leczenia pacjenta i motywacji personelu medycznego i niemedycznego do całościowej opieki nad pacjentem

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • materiały do pracy własnej i warsztatowej

FORMA SZKOLENIA: stacjonarnie (miejsce do potwierdzenia)


PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Konsultantka i trenerka, projektuje procesy i innowacje. Angażuje liderów i organizacje w #AgileBiznes

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych i doświadczeń klientów– od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem organizacji, menedżerów i zespołów. Socjolog, absolwentka Management Development Program ICAN Institute, certyfikowany AgilePM i Prince2 PM, UX Researcher, UX Designer projektant Design Thinking, certyfikowany konsultant Maxie DISC. Przez ostatnie 5 lat przeprowadziła 3500 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych. Z zakresu efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju organizacji, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych. Jest przygotowana do budowania efektywności biznesowej w organizacjach w ramach uczestnictwa w rozwojowych programach menadżerskich oraz w związku z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu wygrywającymi organizacjami.  Ma 5 letnie doświadczenie w prowadzenia projektów szkoleniowo – doradczych dla branży medycznej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadaj pytanie

X