Koordynacja opieki zdrowotnej w placówce medycznej

Szkolenie przygotowuje uczestnika do podniesienia efektywności placówki medycznej, koordynowania i współpracy między pracownikami medycznymi i niemedycznymi w placówce medycznej oraz organizacji pracy placówki i prowadzenia nadzoru nad jej prawidłowym funkcjonowaniem w zakresie personalnym, logistycznym, biznesowym. Wdrożenie efektywności rzeczywiście wpływa na przewagę konkurencyjną firmy.

Informacje dodatkowe

TERMIN

Do indywidualnego ustalenia przy grupach minimum 3 osobowych.

Prowadzący Dorota Rycharska

Dorota Rycharska AgileBiznes

Program dla menadżerów i osób, których obowiązkiem jest koordynacja opieki zdrowotnej, zainteresowanych rozwojem angażującego i zwinnego leadershipu.

PROGRAM:

 1. Definicja systemu koordynowanej opieki zdrowotnej
 2. Etapy tworzenia połączeń w koordynowanej opiece zdrowotnej
 3. Procedury medyczne i niemedyczne w zakresie rozszerzania zakresu usług
 4. Narzędzie usprawniające procedury medyczne i niemedyczne w placówce medycznej
 5. Sposoby komunikacji z pacjentami i stronami procesu leczenia
 6. Aspekty zwiększenia konkurencyjności pomiędzy dostawcami usług medycznych
 7. Nadzór nad jakością pracy placówki medycznej w zakresie ciągłości leczenia pacjenta
 8. Motywacja personelu medycznego i niemedycznego do całościowej opieki nad pacjentem

Biorąc udział w warsztacie otrzymujesz 16 godzin rzeczywistej pracy na rozwiązaniach, a poza tym:

 • rozumiesz system koordynowanej opieki zdrowotnej i wymagania dotyczące koordynacji usług zdrowotnych
 • potrafisz współtworzyć i wdrażać procedury medyczne i niemedyczne w zakresie rozszerzania zakresu usług
 • masz wiedzę i umiejętności jak usprawnić procedury medyczne i niemedyczne w placówce medycznej
 • rozumiesz i stosujesz różne sposoby komunikacji z pacjentami zapewniające ciągłość leczenia
 • rozumiesz i stosujesz aspekty zwiększenia konkurencyjności pomiędzy dostawcami usług medycznych
 • prowadzisz wewnętrzny nadzór nad jakością pracy placówki medycznej w zakresie ciągłości leczenia pacjenta i motywacji personelu medycznego i niemedycznego do całościowej opieki nad pacjentem

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • materiały do pracy własnej i warsztatowej

FORMA SZKOLENIA: online

Możliwe finasowanie z projektu: Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej skontaktuj się w sprawie wsparcia dla Twojej placówki

Szkolenie z dofinansowaniem : więcej informacji


PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Konsultantka i trenerka, projektuje procesy i innowacje. Angażuje liderów i organizacje w #AgileBiznes

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i kompetencji lidera - od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem menadżerów i organizacji. Absolwentka Management Development Program ICAN Institute, socjolożka, certyfikowany Agile PM i Prince2 PM, projektantka Design Thinking. Sprawnie upraszcza procesy w firmach, łącząc doświadczenie w biznesie i pracy projektowej, szczególnie w komercyjnych i niekomercyjnych placówkach medycznych.

Przez ostatnie 4 lata przeprowadziła 3500 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych, w zakresie efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju firm, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych.

Ma 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowo – doradczych dla branży w zakresie optymalizacji biznesowej i zarządzania w placówkach opieki zdrowotnej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadaj pytanie

X