Komunikacja interpersonalna

Prywatne instytucje pomocy społecznej, niepubliczne Domy Pomocy Społecznej, placówki całodobowej opieki, organizacje pozarządowe i rynkowe pomocy społecznej – personel zarządzający, administracyjny i terenowy; niepubliczne placówki pomocy społecznej, np. prywatne domy pomocy społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa i prywatne podmioty oferujące usługi społeczne.

Prowadzący Dorota Rycharska

Wsparcie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej w obszarze szkoleń. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

CEL:

Uzupełnienie potrzeb kompetencyjnych na poziomie wiedzy i umiejętności wobec personelu medycznego wynikające z konieczności dopasowania się do zmian makro i mikro-ekonomicznych sektora ochrony zdrowia.

KORZYŚCI:

Uczestnik po udziale w szkoleniu:

  • zna techniki komunikacji interpersonalnej
  • potrafi zdiagnozować problemy komunikacyjne
  • potrafi wykorzystywać komunikację do skutecznego zarządzania

PROWADZĄCY:  

DOROTA RYCHARSKA

modele biznesowe, zarządzanie, przywództwo, design thinking, UX

Właścicielka i twórczyni #AgileBiznes – koncepcji transformacji firm opartej na ogromnej wprawie w zarządzaniu organizacjami, wdrażaniu do biznesu najlepszych rozwiązań metodologii Agile oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, finalnie budujących przyjazne procesy i doświadczenia na ścieżce klientów. Dyrektor Zarządzający Agile Biznes, absolwentka Management Development Program ICAN Institute, socjolog, certyfikowany Agile PM i Prince2 PM, projektant Design Thinking, certyfikowany konsultant MaxieDISC.  Oprócz działalności doradczej współprowadzi w Gdańsku firmę usługową, docenianą przez klientów.

Więcej o współpracujących ekspertach dowiesz się TUTAJ

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Projektu rozwoju kompetencji w sektorze Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej skontaktuj się z nami.

Zadaj pytanie

Dodatkowe informacje

DATA

23-24 marca 2021

X