Komunikacja i wykorzystanie informacji. Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą wykorzystywać technologię ICT w komunikacji.

Budowanie treści przy użyciu form typowych dla nowych mediów. Sprawna komunikacja i organizacja pracy w zespole wirtualnym.

CEL:

Posługiwanie się technologią ICT (sprzętem komputerowym, oprogramowaniem) pomocnym w efektywnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Ma wiedzę o zastosowaniu technologii ICT w procesie komunikacji,
 • Zna programy mogące służyć efektywnej komunikacji,
 • Zna zasady bezpieczeństwa komunikacji w sieci, w tym bezpieczeństwa przekazywanych informacji,
 • Zna zasady tworzenia komunikatów w wykorzystywanych technologiach (np. w komunikatorach).

Umiejętności

 • Potrafi swobodnie poruszać się w sieci i korzystać z multimediów,
 • Potrafi wykorzystać aktywność społecznościową w procesie komunikacji,
 • Umie budować treści przy użyciu form typowych dla nowych mediów,
 • Potrafi komunikować się przy użyciu technologii informacyjnych,
 • Potrafi zorganizować pracę w wirtualnym zespole.

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
 • Odpowiedzialność za przekazywane w sieci komunikaty.
 • Stosowanie etycznych zasad w komunikacji wykorzystującej technologie ICT

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X