Komunikacja i wykorzystanie informacji. Efektywna komunikacja.

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą komunikować się z członkami organizacji w efektywny i otwarty sposób.

Zrozumienie potrzeb z przenalizowanego sensu wypowiedzi rozmówcy. Łatwość w komunikacji ustnej i pisemnej w każdej sytuacji. Wypowiadanie się w sposób jasny, swobodny, przy kontrolowaniu emocji.

CEL:

Przekazywanie informacji w otwarty, uczciwy, jasny, uporządkowany i konkretny sposób. Efektywne porozumiewanie się z różnymi osobami, w tym także komunikowanie do wewnątrz przedsiębiorstwa (PR wewnętrzny). Rezultatem komunikowania się jest porozumienie i współdziałanie. Tworzenie klimatu współpracy do osiągania celów organizacji.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna zasady efektywnej komunikacji.
 • Zna zasady formułowania poprawnie wypowiedzi.
 • Wie jak aktywnie słuchać i zadawać pytania.
 • Ma wiedzę na temat poprawnego pisania (ortografia, gramatyka, interpunkcja itd.)
 • Zna różne sposoby przekazywania informacji.
 • Ma wiedzę o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji.

Umiejętności

 • Potrafi wypowiadać się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny
 • Informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje nad emocjami,
 • Rozumie potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazuje w stosunku do niego empatię, prezentuje postawę otwartości,
 • Rozumie sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumowywać wykorzystując parafrazę
 • Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi, aby mieć pewność jak zrozumiał komunikat
 • Komunikuje się ustnie i pisemnie (maile, komunikatory, komunikaty pisane) swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji.

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy.
 • Etyczne postępowanie.
 • Odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór.

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X