Innowacyjność i efektywna komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Wskazywanie wzajemnych korzyści, wspólnego celu działania i i tworzenia klimatu współpracy do osiągania celów organizacji dzięki komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Szkolenie prowadzi do samodzielnego podniesienia kompetencji, tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań.

Informacje dodatkowe

TERMIN

do ustalenia

Prowadzący Dorota Rycharska

Dorota Rycharska AgileBiznes

Szkolenie prowadzi do samodzielnego podniesienia kompetencji, tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań z zakresu produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstw. Dążenia do podniesienia efektywności porozumiewanie się z różnymi osobami, w tym także komunikowanie do wewnątrz przedsiębiorstwa (PR wewnętrzny), w celu wskazywania wzajemnych korzyści, wspólnego celu działania i i tworzenia klimatu współpracy do osiągania celów organizacji.

PROGRAM:

 1. Techniki twórczego myślenia
 2. Zasady zarządzania zmianą w organizacji
 3. Badania trendów i potrzeb klientów w procesach twórczego myślenia
 4. Analiza otoczenia firmy oraz badania jakościowe i liściowe aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów
 5. Luki rynkowe vs. procesy zarządcze w organizacji – metody analizy w nurcie krytycznego myślenia
 6. Elementy Business Model Canvas: analiza kosztów i zysków z wdrożenia innowacji
 7. Twórcze myślenie na bazie Design Thinking
 8. Konstruowanie określanie celów, zasady pracy i moderowanie pracy zespołu projektowego
 9. Techniki konwertowania potrzeb i oczekiwań klientów na działania wewnątrzfirmowe
 10. Komunikacja, przepływ pracy i pobudzanie zespołu do tworzenia usprawnień i pracy kreatywnej z wykorzystaniem elementów metodologii Agile
 11. Wykorzystanie metodyk zwinnych do komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 12. Komunikacji niewerbalna w przekazie informacji z wykorzystaniem elementów visual management

Biorąc udział w warsztacie otrzymujesz 16 godzin rzeczywistej pracy na rozwiązaniach, a poza tym:

 • wdrażasz projekty na bazie technik twórczego myślenia
 • prowadzisz analizy otoczenia firmy oraz aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów
 • wypracowujesz nowatorskie rozwiązania, a następnie planujesz proces ich wdrożenia
 • inspirujesz innych do kreatywnego wprowadzania usprawnień
 • wykorzystujesz różne sposoby przekazywania informacji
 • definiujesz potrzeby komunikowane przez klientów zewnętrznych i wewnętrznych
 • swobodnie komunikujesz się ustnie i pisemnie z łatwością w każdej sytuacji.

Przemyślane i sprawdzone działania. Na to stawiamy.


Dodatkowo w cenie otrzymujesz:
 • materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • po szkoleniu follow-up w formie rozmowy (konsultacji)

FORMA SZKOLENIA: online na platformie Zoom

Możliwe finasowanie z projektu: Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej skontaktuj się w sprawie wsparcia dla Twojej placówki

Szkolenie z dofinansowaniem : więcej informacji


PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Konsultantka i trenerka, projektuje procesy i innowacje. Angażuje liderów i organizacje w #AgileBiznes

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych i doświadczeń klientów– od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem organizacji, menedżerów i zespołów. Socjolog, absolwentka Management Development Program ICAN Institute, certyfikowany AgilePM i Prince2 PM, UX Researcher, UX Designer projektant Design Thinking, certyfikowany konsultant Maxie DISC. Przez ostatnie 5 lat przeprowadziła 3500 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych. Z zakresu efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju organizacji, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych. Jest przygotowana do budowania efektywności biznesowej w organizacjach w ramach uczestnictwa w rozwojowych programach menadżerskich oraz w związku z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu wygrywającymi organizacjami.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadaj pytanie

X