Zarządzanie efektywnością placówki medycznej

Szkolenie przygotowuje uczestnika do analizowania wydajności we wszystkich procesach mających wpływ na efektywność ekonomiczną zarządzanej placówki medycznej. Dostarcza wiedzę pozwalającą na definiowanie najważniejszych mierników i narzędzi analizy efektywności ekonomicznej i ustalenia ich wpływu na działanie placówki. Wpływa na podniesienie efektywności w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz poprawy rentowności.

Informacje dodatkowe

TERMIN

Do indywidualnego ustalenia przy grupach minimum 3 osobowych.

Prowadzący Dorota Rycharska

Dorota Rycharska AgileBiznes

Program dla menadżerów i osób przygotowywanych do zarządzania placówką medyczną, zainteresowanych rozwojem angażującego i zwinnego leadershipu.

PROGRAM:

 1. Przepływy procesów w organizacji i ich wpływ na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa
 2. Uniwersalne i indywidualne mierniki ekonomiczne w placówce medycznej
 3. Uniwersalne i indywidualne mierniki jakościowe w placówce medycznej
 4. Analiza placówki medycznej w kontekście efektywności ekonomicznej i biznesowej
 5. Produktywność poszczególnych procesów na bazie analizy SWOT
 6. Wyznaczanie celów placówki na bazie SMARTER
 7. Ocena stopnia realizacji celów oraz działania zespołowe w realizacji celów
 8. Proaktywność i priorytetyzacja: jak minimalizować ryzyko niewykonania celów?

Biorąc udział w warsztacie otrzymujesz 16 godzin rzeczywistej pracy na rozwiązaniach, a poza tym:

 • samodzielnie definiujesz w organizacji przepływy procesów, mające wpływ na efektywność ekonomiczną firmy
 • prowadzisz analizę̨ placówki medycznej w kontekście efektywności ekonomicznej i biznesowej
 • analizujesz produktywność poszczególnych procesów w placówce medycznej pod kątem wskaźników ekonomicznych i efektywności pracy pracowników na bazie analizy SWOT
 • prowadzisz odpowiednie rozwiązania poprawiające efektywność placówki medycznej, stosujesz uniwersalne i indywidualne
  mierniki ekonomiczne i jakościowe
 • umiesz wyznaczać cele placówki na bazie SMARTER i wiesz, jak zarządzać ich realizacją
 • tworzysz przestrzeń do łączenia biznesowych priorytetów z priorytetami zespołu placówki medycznej, wykorzystując
  narzędzia ekonomiczne, marketingowe i ZZL
 • łączysz oczekiwania członków zespołu i style pracy z priorytetami placówki medycznej
 • nadajesz priorytety sprawom oraz koncentrujesz się na rezultatach w trakcie planowania i prorytetyzacji zadań

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • materiały do pracy własnej i warsztatowej

FORMA SZKOLENIA: online

Możliwe finasowanie z projektu: Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej skontaktuj się w sprawie wsparcia dla Twojej placówki

Szkolenie z dofinansowaniem : więcej informacji


PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Konsultantka i trenerka, projektuje procesy i innowacje. Angażuje liderów i organizacje w #AgileBiznes

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i kompetencji lidera - od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem menadżerów i organizacji. Absolwentka Management Development Program ICAN Institute, socjolożka, certyfikowany Agile PM i Prince2 PM, projektantka Design Thinking. Sprawnie upraszcza procesy w firmach, łącząc doświadczenie w biznesie i pracy projektowej, szczególnie w komercyjnych i niekomercyjnych placówkach medycznych.

Przez ostatnie 4 lata przeprowadziła 3500 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych, w zakresie efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju firm, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych.

Ma 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowo – doradczych dla branży w zakresie optymalizacji biznesowej i zarządzania w placówkach opieki zdrowotnej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadaj pytanie

X