Doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesu

Usługa doradcza: doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesu

Akademia Menedżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji ma zasięg ogólnopolski, kierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zarówno handlowych, produkcyjnych i usługowych.

O refundację usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych w dobie transformacji cyfrowej ubiegać się mogą:

 • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
 • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
 • pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Usługa z dofinansowaniem : więcej informacji

Opis

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw. Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami rozproszonymi, pracującymi w trybie zdalnym. Rozwijanie kompetencji cyfrowych przez kadry kierownicze wydaje się niezbędne do skutecznego zarządzania ich organizacjami oraz pracownikami.

Ramowy program usługi

Przedsiębiorca przed spotkaniem przygotowuje dane niezbędne do wypracowania modelu biznesowego, doradca analizuje ją pod kątem przyszłego spotkania.

W ramach pracy uczestników z doradcą następuję wyłonienie kluczowych wyzwań i problemów, które są podstawą do opracowania modelu biznesowego. Szczególnie koncertuje się na:

 1. Segmenty klientów: wskazanie różnych grupy interesariuszy, do których przedsiębiorstwo stara się dotrzeć i które chce obsługiwać.
 2. Określenie i opisanie zbioru produktów i usług, które generują wartość dla konkretnego segmentu klientów. Zdefiniowanie propozycji wartości.
 3. Określenie kanałów komunikacji, które wskazują sposób komunikacji firmy z poszczególnymi segmentami klientów i w jaki sposób przekazuje im swoją propozycje wartości.
 4. Określenie relacji z klientami wraz z ich charakterystyką w kontekście pozyskania klientów,  zatrzymania klientów oraz zwiększania sprzedaży.
 5. Określenie strumienia przychodów, które odpowiadają za ilość środków generowanych przez firmę w związku z obsługa każdego z segmentów rynku.
 6. Zdefiniowanie kluczowych zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania modelu biznesowego.
 7. Zdefiniowanie kluczowych działań, które firma musi podejmować dla sprawnego funkcjonowania modelu biznesowego.
 8. Wyłonienie i charakterystyka kluczowych partnerów firmy (sieć dostawców i współpracowników), od których zależy sprawne funkcjonowanie modelu biznesowego.
 9. Analiza najważniejszych koszty poniesionych w związku z działalnością prowadzoną w ramach danego modelu biznesowego.

Doradca na bazie wypracowanego z uczestnikami modelu biznesowego, zebranych materiałów, analiz przygotowuje plan działania, specyfikujący szczegółowe cele dla każdego z opisanych parametrów oraz terminy ich realizacji.

Proces analizy dzieli się na 3 etapy:

 • Przygotowania ze strony doradcy (praca zdalna) materiałów i informacji na postawie aktualnego modelu biznesowego firmy
 • Właściwego spotkania doradcy z uczestnikami usługi w celu wypracowania modelu biznesowego oraz przygotowania planu działania , w tkacie którego zostaną wypracowane wnioski i rekomendacje
 • Pracy własnej doradcy w zakresie przygotowania raportu dotyczącego modelu biznesowego, która będzie realizowana w ramach pracy osobistej w systemie zdalnym.

Efektem analizy

jest opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju dla każdej osoby objętej usługą, zawierający kluczowe zasoby niezbędne do realizacji modelu biznesowego oraz sposób pozyskiwania klientów oraz budowanie relacji z klientami.

Metody pracy w ramach usługi:

 1. praca zespołowa i indywidualna w trakcie procesu doradczego
 2. definiowanie modelu biznesowego na bazie szablonu Business Model Canvas
 3. tworzenie modelu biznesowego
 4. budowanie scenariuszy rozmów w kontekście budowania komunikacji z klientami firmy

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? Porozmawiajmy!

Ważne jest dla nas maksymalnie odpowiednie dopasowanie naszych usług do potrzeb Twoich oraz Twojej firmy.

Umów się na bezpłatną 15-minutową rozmowę

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Absolwentka SWPS – UX projektowanie usług, Management Development Program ICAN Institute, socjolog, certyfikowana Agile PM i Prince2 PM, projektantka Design Thinking. W latach 2019-2022 przeprowadziła około 450 usług konsultacyjno – doradczych w ramach badania kompetencji w programie Akademii Menadżera. Doświadczona menadżerka, konsultantka biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zrządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i kompetencji lidera – od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem menadżerów i organizacji.
Sprawnie upraszcza i digitalizuje procesy w firmach, łącząc doświadczenie w biznesie i pracy projektowej. W ostatnich 24 miesiącach przeprowadziła powyżej 60 godzin doradczych i szkoleniowych w zakresie digitalizacji procesów biznesowych, cyfryzacji relacji z klientami oraz w zakresie (m.in. Komunikacja i wykorzystanie informacji. Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji, Zarządzanie procesami online i offline.) Ma 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowo – doradczych dla firm sektora MŚP w różnych branżach.

Usługa refundowana w 80% w ramach projektu PARP Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji .

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach tego projektu SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  

Przeczytaj więcej o projekcie Akademia Cyfryzacji

Może spodoba się również…

X