Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Usługa doradcza

Dla przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem w ramach Akademii Menadżera MŚP

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA  to przygotowanie PLANU ROZWOJU przedsiębiorstwa.

CEL:

 • Przygotowanie diagnozy i wyłonienie celów (w tym celów rozwojowych) mikroprzedsiębiorstwa, a następnie celów rozwojowych kadry kierowniczej oraz budowanie świadomości biznesowej i świadomego uczestnictwa w działaniach rozwojowych.
 • Przygotowanie planu działań rozwojowych z określeniem czasu koniecznego na jego wdrożenie.

KORZYŚCI: W trakcie konsultacji biznesowej uczestnik otrzymuje całościowy plan rozwoju biznesu.

PLAN KURSU:

 1. Doradca biznesowy wraz z przedsiębiorcą wypracowuje rekomendacje rozwojowe na bazie całościowej analizy przedsiębiorstwa.
 2. Przedsiębiorca przed spotkaniem wypełnia ankietę kompetencji menadżerskiej, doradca analizuje ją pod kątem przyszłego spotkania
 3. Przedsiębiorca na bazie listy zagadnień przesłanych przez doradcę przygotowuje się do spotkania. Przygotowanie umożliwia wyłonienie kluczowych wyzwań i problemów, które są podstawą do opracowania raportu diagnozy. Szczególnie koncertuje się na:
  1. analizie strategicznej,
  2. analizie i ocenie głównych wyzwań i problemów przedsiębiorstwa oraz rozwoju biznesu
  3. analizie potrzeb rozwojowych kadry
 4. Proces diagnozy dzieli się na 3 etapy:
  1. przygotowania ze strony uczestnika/ uczestników oraz doradcy (praca zdalna) materiałów i informacji na postawie dostarczonych przez doradcę wytycznych
  2. właściwego spotkania doradcy z właścicielem i/lub osobą wytypowaną przez przedsiębiorstwo do udziału w spotkaniu, w tkacie którego zostana wypracowane wnioski i rekomendacje
  3. pracy własnej doradcy w zakresie przygotowania raportu z diagnozy, która będzie realizowana w ramach pracy osobistej w systemie

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

 

(Więcej o projekcie Akademia Menadżera MŚP i niezbędne dokumenty