DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

29 Sie

1 230,00  z Vat

Usługa doradcza

Dla przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem w ramach Akademii Menadżera MŚP

Kategoria:

Opis

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA  to przygotowanie PLANU ROZWOJU przedsiębiorstwa. Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP (więcej o projekcie i niezbędne dokumenty)

CEL:

  • Przygotowanie diagnozy i wyłonienie celów (w tym celów rozwojowych) mikroprzedsiębiorstwa, a następnie celów rozwojowych kadry kierowniczej oraz budowanie świadomości biznesowej i świadomego uczestnictwa w działaniach rozwojowych.
  • Przygotowanie planu działań rozwojowych z określeniem czasu koniecznego na jego wdrożenie.