Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Usługa doradcza, której produktem końcowym jest plan rozwoju przedsiębiorstwa.

Dla przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem w ramach Akademii Menadżera MŚP 1 i 2.

Akademia Menedżera MMŚP ma zasięg ogólnopolski, kierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zarówno handlowych, produkcyjnych i usługowych.

W ramach konsultacji przygotowujemy PLAN ROZWOJU przedsiębiorstwa.

CEL:

 • Przygotowanie diagnozy i wyłonienie celów (w tym celów rozwojowych) mikroprzedsiębiorstwa, a następnie celów rozwojowych kadry kierowniczej oraz budowanie świadomości biznesowej i świadomego uczestnictwa w działaniach rozwojowych.
 • Przygotowanie planu działań rozwojowych z określeniem czasu koniecznego na jego wdrożenie.

KORZYŚCI: W trakcie konsultacji biznesowej uczestnik otrzymuje całościowy plan rozwoju biznesu.

Jak pracujemy:

 1. Doradca biznesowy wraz z przedsiębiorcą wypracowuje rekomendacje rozwojowe na bazie całościowej analizy przedsiębiorstwa.
 2. Przedsiębiorca przed spotkaniem wypełnia ankietę kompetencji menadżerskiej, doradca analizuje ją pod kątem przyszłego spotkania
 3. Przedsiębiorca na bazie listy zagadnień przesłanych przez doradcę przygotowuje się do spotkania. Przygotowanie umożliwia wyłonienie kluczowych wyzwań i problemów, które są podstawą do opracowania raportu diagnozy. Szczególnie koncertuje się na:
  1. analizie strategicznej,
  2. analizie i ocenie głównych wyzwań i problemów przedsiębiorstwa oraz rozwoju biznesu
  3. analizie potrzeb rozwojowych kadry
 4. Proces diagnozy dzieli się na 3 etapy:
  1. przygotowania ze strony uczestnika/ uczestników oraz doradcy (praca zdalna) materiałów i informacji na postawie dostarczonych przez doradcę wytycznych
  2. właściwego spotkania doradcy z właścicielem i/lub osobą wytypowaną przez przedsiębiorstwo do udziału w spotkaniu, w tkacie którego zostana wypracowane wnioski i rekomendacje
  3. pracy własnej doradcy w zakresie przygotowania raportu z diagnozy, która będzie realizowana w ramach pracy osobistej w systemie

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i kompetencji lidera – od ponad 20 lat
zajmuje się rozwojem menadżerów i organizacji. Jest absolwentką Management Development Program ICAN Institute, socjologiem, certyfikowanym Agile PM i Prince2 PM, projektant Design Thinking. Konsultant MaxieDISC. Sprawnie upraszcza procesy w firmach, łącząc doświadczenie w biznesie i pracy projektowej. W okresie od 05.2019 do 05.2021 zrealizowała 350 Diagnoz potrzeb rozwojowych Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji i efektywności biznesowej, budowaniu modeli biznesowych, tworzeniu strategii rozwoju organizacji, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowaniu kompetencji menadżerskich i przywódczych.

Usługa refundowana w 80% w ramach projektu PARP Akademia Menadżera MSP 1 i 2.

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

 

(Więcej o projekcie Akademia Menadżera MŚP i niezbędne dokumenty

X