Analiza potrzeb rozwojowych Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji

Usługa doradcza

Akademia Menedżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji ma zasięg ogólnopolski, kierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zarówno handlowych, produkcyjnych i usługowych.

O refundację usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych w dobie transformacji cyfrowej ubiegać się mogą:

 • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
 • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
 • pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Usługa z dofinansowaniem : więcej informacji

Opis

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw. Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami rozproszonymi, pracującymi w trybie zdalnym. Rozwijanie kompetencji cyfrowych przez kadry kierownicze wydaje się niezbędne do skutecznego zarządzania ich organizacjami oraz pracownikami.

Ramowy program usługi

A. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa zawierająca:
 • podstawowe dane przedsiębiorstwa,
 • opis modelu biznesowego (uwzględniający ewentualne planowane zmiany wynikające z nowej strategii),
 • analizę zasobów (ludzkich, infrastrukturalnych, technicznych),
 • analizę procesów biznesowych,
 • analizę struktury organizacyjnej,
 • analizę procesów relacji i komunikacji z klientem i ogólnej strategii marketingowej,
 • charakterystykę realizacji procesów komunikacji z podwykonawcami/ dostawcami/partnerami.
 1. Ocena pozycji strategicznej w kontekście transformacji cyfrowej – analiza SWOT

B. Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa

Diagnoza stanu obecnego i opis stanu docelowego w wybranych obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji, w kontekście strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz charakterystyki otoczenia i trendów rynkowych, w tym: 

 1. Organizacja:
 • przywództwo, pracownicy, strategia, współpraca i projekty
 • organizacja współpracy pomiędzy zespołami wewnątrz i na zewnątrz firmy w ramach prowadzonych działań
 • zasady budowana strategia wdrażania rozwiązań cyfrowych w firmie (o ile już się odbyła)
 • system dotychczasowych szkoleń przygotowujący pracowników do wdrażania rozwiązań z cyfrowych w firmie (o ile już się takie odbyły)
 • wiedza kadry zarządczej na temat najnowszych rozwiązań cyfrowych i efektywność ich wdrażania
 1. Procesy:

Standaryzacja, integracja danych z otoczeniem, integracja cyklu życia produktu/usługi, integracja danych wewnętrzna oraz stopień integracji danych i procesów w ramach różnych obszarów działalności firmy, w tym:

 • planowanie zasobów i procesów biznesowych,
 • realizacja łańcucha dostaw, zarządzanie cyklem życia produktu
 • komunikacja z klientami firmy
 • organizacja procesu zakupowego oraz standardy i regulacje w tym zakresie (maszyn, technologii i usługi)
 • stopień automatyzacji procesów w firmie.  
 1. Technologie:

Łączność, automatyzacja, autonomizacja, inteligentny produkt/usługa, w tym:

 • stopień zintegrowania komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami w firmie
 • stopień zaawansowania stosowanych autonomiczne rozwiązań, systemów, produktów
 • model projektowanie produktu/usługi w firmie

Analiza identyfikuje:

 1. kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia w ramach projektu oraz jakie są priorytety niwelowania luk kompetencyjnych w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa (określenie luk kluczowych).
 2. potrzeby edukacyjne grupy docelowej, plan rozwoju kadry i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych z opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Efektem analizy

jest opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju dla każdej osoby objętej usługą, zawierający cele rozwojowe, diagnozę posiadanych kompetencji i możliwości rozwojowe wraz z harmonogramem działań i czasem niezbędnym na ich przeprowadzenie w perspektywie 6, 12 i 18 miesięcy od daty przeprowadzenia analizy oraz specyfikację cele rozwoju zdefiniowane językiem efektów uczenia się. Tym samym uczestnicy będą przygotowani do wdrożenia transformacji cyfrowej.

Metody pracy w ramach usługi:

 1. test kompetencji uczestników
 2. moderowany wywiad pogłębiony

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? Porozmawiajmy!

Ważne jest dla nas maksymalnie odpowiednie dopasowanie naszych usług do potrzeb Twoich oraz Twojej firmy.

Umów się na bezpłatną 15-minutową rozmowę

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Absolwentka SWPS – UX projektowanie usług, Management Development Program ICAN Institute, socjolog, certyfikowana Agile PM i Prince2 PM, projektantka Design Thinking. W latach 2019-2022 przeprowadziła około 450 usług konsultacyjno – doradczych w ramach badania kompetencji w programie Akademii Menadżera. Doświadczona menadżerka, konsultantka biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zrządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i kompetencji lidera – od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem menadżerów i organizacji.
Sprawnie upraszcza i digitalizuje procesy w firmach, łącząc doświadczenie w biznesie i pracy projektowej. W ostatnich 24 miesiącach przeprowadziła powyżej 60 godzin doradczych i szkoleniowych w zakresie digitalizacji procesów biznesowych, cyfryzacji relacji z klientami oraz w zakresie (m.in. Komunikacja i wykorzystanie informacji. Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji, Zarządzanie procesami online i offline.) Ma 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowo – doradczych dla firm sektora MŚP w różnych branżach.

Usługa refundowana w 80% w ramach projektu PARP Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji .

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach tego projektu SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  

Przeczytaj więcej o projekcie Akademia Cyfryzacji

Może spodoba się również…

X