Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji. Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku.

Głównym celem jest dążenie do usprawnienia zarządzania zespołów wirtualnych i rozproszonych, pracujących w ramach realizacji strategii cyfrowej. Szkolenie prowadzi do samodzielnego podniesienia kompetencji, pozyskania praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego budowania i zarządzania zespołami zdalnymi.

Informacje dodatkowe

TERMIN

do ustalenia

Prowadzący Dorota Rycharska

Dorota Rycharska AgileBiznes

Szkolenie prowadzi do sprawnego budowania zespołów w realiach gospodarki cyfrowej w ramach realizacji strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

PROGRAM:
 1. Sposoby motywowania interdyscyplinarnych zespołów.
 2. Narzędzia do zarządzania rozproszonymi i wirtualnymi zespołami.
 3. Zasady wyznaczania celów dla interdyscyplinarnych zespołów.
 4. Planowanie celów w środowisku wirtualnym i rozproszonym.
 5. Monitorowanie celów w oparciu o dane.
 6. Komunikowanie celów, postępów, wyników w środowisku wirtualnym i rozproszonym.
 7. Sposoby angażowania zespołu w realizację celów.
 8. Trudne sytuacje i konflikty w zespołach wirtualnych
Biorąc udział w warsztacie otrzymujesz 16 godzin rzeczywistej pracy na rozwiązaniach, a poza tym:
 • identyfikujesz sposoby motywowania interdyscyplinarnych zespołów.
 • charakteryzujesz narzędzia do zarządzania rozproszonymi i wirtualnymi zespołami.
 • wykorzystujesz narzędzia do zarządzania wirtualnymi i hybrydowymi, jak również rozproszonymi zespołami.
 • wyznaczasz realne i mierzalne cele dla zespołów interdyscyplinarnych i monitorujesz ich pracę w oparciu o dane.
 • angażujesz pracowników do aktywności w ramach tworzenia celów strategicznych firmy.
 • uwzględniasz obowiązujące normy etyczne w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
 • komunikujesz w sposób łatwy do zrozumienia.

Przemyślane i sprawdzone działania. Na to stawiamy.


Dodatkowo w cenie otrzymujesz:
 • materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • po szkoleniu follow-up w formie rozmowy (konsultacji)

FORMA SZKOLENIA: online na platformie Zoom

Możliwe finasowanie z projektu: Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji. skontaktuj się w sprawie wsparcia dla Twojej placówki

Szkolenie z dofinansowaniem : więcej informacji


PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Konsultantka i trenerka, projektuje procesy i innowacje. Angażuje liderów i organizacje w #AgileBiznes

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych i doświadczeń klientów– od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem organizacji, menedżerów i zespołów. Socjolog, absolwentka Management Development Program ICAN Institute, certyfikowany AgilePM i Prince2 PM, UX Researcher, UX Designer projektant Design Thinking, certyfikowany konsultant Maxie DISC. Przez ostatnie 5 lat przeprowadziła 3500 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych. Z zakresu efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju organizacji, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych. Jest przygotowana do budowania efektywności biznesowej w organizacjach w ramach uczestnictwa w rozwojowych programach menadżerskich oraz w związku z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu wygrywającymi organizacjami.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadaj pytanie

X