Wartości, zasady i praktyki Agile dla biznesu- wstęp do zwinnego zarządzania

Głównym celem jest zapoznanie się z głównymi założeniami i wykorzystaniem metodyki zwinnej. Uczestnicy samodzielnie wdrażają i realizują projekty zgodnie z metodologią Agile i rozróżniają style zarządzania projektami, które wpływają na podniesienie efektywności zespołowej.

Informacje dodatkowe

TERMIN

do ustalenia

Prowadzący Dorota Rycharska

Dorota Rycharska AgileBiznes

Szkolenie przygotowuje uczestników do zarzadzania zespołami i projektami zgodnie metodologią zarządzania projektami Agile, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

PROGRAM:

 1. Wartości, zasady i praktyki Agile
 2. Rozróżnienie podejścia Agile i tradycyjnego podejścia kaskadowego
 3. Role i odpowiedzialności zarządzania projektami w podejściu Agile
 4. Porównanie ról zarządzania projektami w metodach tradycyjnych i agile
 5. Jaką metodę planowania i zarządzania projektem wybrać w zależności od rodzaju i wielkości projektu?
 6. Zarządzanie ryzykiem w projektach zwinnych
 7. Korzyści, kompromisy i ograniczenia Agile
 8. Opis struktury dostarczania projektu Agile: SCRUM i Dynamiczny model tworzenia systemu (DSDM)
 9. Cykl życia projektu Agile
 10. Dobre praktyki, zalecane techniki pracy i przykłady zastosowania
 11. Zwinne planowanie i kontrola postępów
Biorąc udział w warsztacie otrzymujesz 16 godzin rzeczywistej pracy na rozwiązaniach, a poza tym:
 • budujesz zespół zgodnie z praktyką Agile
 • optymalizujesz pracę własną i zespołu poprzez wykorzystywanie narzędzi zwinnego zarządzania,
 • efektywnie komunikujesz się̨ z członkami zespołu w ramach realizowanych projektów,
 • upraszczasz pracę zespołu poprzez stosowanie narzędzi wspierających zarządzanie zwinnymi projektami,
 • podnosisz efektywność oraz zachęcasz innych do większej samodzielności w realizacji zadań i projektów,
 • motywujesz innych do realizacji celów strategicznych firmy, mających wpływ na pozytywne doświadczenia klientów,
 • tworzysz procesy wspierające zarządzanie zespołem.

Przemyślane i sprawdzone działania. Na to stawiamy.


Dodatkowo w cenie otrzymujesz:
 • materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • po szkoleniu follow-up w formie rozmowy (konsultacji)

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? Porozmawiajmy!

Ważne jest dla nas maksymalnie odpowiednie dopasowanie naszych usług do potrzeb Twoich oraz Twojej firmy.

Umów się na bezpłatną 15-minutową rozmowę


FORMA SZKOLENIA: online na platformie Zoom

Możliwe finasowanie z projektu: Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji. skontaktuj się w sprawie wsparcia dla Twojej placówki

Szkolenie z dofinansowaniem : więcej informacji


PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Konsultantka i trenerka, projektuje procesy i innowacje. Angażuje liderów i organizacje w #AgileBiznes

Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych i doświadczeń klientów– od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem organizacji, menedżerów i zespołów. Socjolog, absolwentka Management Development Program ICAN Institute, certyfikowany AgilePM i Prince2 PM, UX Researcher, UX Designer projektant Design Thinking, certyfikowany konsultant Maxie DISC. Przez ostatnie 5 lat przeprowadziła 3500 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych. Z zakresu efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju organizacji, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych. Jest przygotowana do budowania efektywności biznesowej w organizacjach w ramach uczestnictwa w rozwojowych programach menadżerskich oraz w związku z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu wygrywającymi organizacjami.

X