Doświadczony menadżer, doradca biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i kompetencji lidera – od ponad 20 lat zajmuj e się rozwojem menadżerów i organizacji. Jest Dyrektorem Zarządzającym Agile Biznes, absolwentką Management Development Program ICAN Institute, socjologiem, certyfikowanym Agile PM i Prince2 PM, projektantem Design Thinking.

Posiada 20 lat doświadczenia biznesowego, w tym 7 lat w zarządzaniu rozległymi sieciami sprzedażowymi i obsługowymi, 5 lat udziału w strategicznych projektach w branży ubezpieczeniowej oraz 4 lata w budowaniu i wdrażaniu modeli obsługowych i sprzedażowych. absolwentka Management Development Program ICAN Institute, MBA National Louis University socjolog, certyfikowany Agile PM i Prince2 PM, projektant Design Thinking.

Przez ostatnie 4 lata przeprowadziła 5300 godzin doradczych i 1500 godzin szkoleniowych. Z zakresu efektywności biznesowej, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwoju organizacji, ścieżek procesowych, doświadczeń klienta oraz budowania kompetencji menadżerskich i przywódczych. Jest przygotowana do budowania efektywności biznesowej w organizacjach w ramach uczestnictwa w rozwojowych programach menadżerskich oraz w związku z praktycznym doświadczeni em w zarządzaniu wygrywającymi organizacjami

X